::  Kontakt: Napisz do nas!  :: Co nowego ? :: Kronika ::  Ogłoszenia  :: Wykaz stron :: 

 

 

 

 

powrótPowrót do strony głównej

 

NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ DLA DZIECI

Droga Krzyżowa to nabożeństwo wielkopostne, które w swej treści nawiązuje do drogi Pana Jezusa od pretorium Piłata na górę Golgoty. Męka naszego Zbawiciela rozważana jest w 14 stacjach. W naszym sanktuarium nabożeństwa drogi krzyżowej dla dzieci odbywają się w środy o godz. 16:00, a dla dorosłych i młodzieży w piątki. 16 marca dzieci brały udział w drodze krzyżowej, niosąc krzyż i rozważając poszczególne stacje męki Chrystusa wokół Placu Maryjnego.

W ewangelicznych opisach męki Pańskiej można znaleźć odwołanie tylko do 9 spośród 14 stacji, gdyż Pismo Święte nie zawiera dokładnego opisu trasy Drogi Krzyżowej. Pierwsi chrześcijanie otaczali czcią te święte miejsca w Jerozolimie.

Poszczególne stacje Drogi Krzyżowej wyodrębniono dopiero w XI - XIII w. w związku z wyprawami krzyżowymi. Na Zachodzie kult ten kształtował się od czasów średniowiecza. Udział w tym nabożeństwie miał prowadzić wiernych do okazania współczucia umęczonemu Chrystusowi i pragnienia uczestnictwa w Jego cierpieniach.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej powstało z pragnienia kroczenia śladami Jezusa Chrystusa. Ma się ono przyczyniać do zrozumienia sensu cierpienia dla naszego zbawienia. Domaga się ono od człowieka podjęcia decyzji, by z każdym dniem postępować za Chrystusem drogą samozaparcia i ofiary w duchu miłości, by nieść na Jego wzór krzyż codziennych zadań i obowiązków. Podczas rozważania treści kolejnych stacji mamy pobudzać swe serce do osobistej rewizji życia. Każde wydarzenie Drogi Krzyżowej zaprasza nas do współpracy z Bożą łaską, aby stawać się nowym człowiekiem gotowym do nawrócenia się i pokuty. W czasie trwania nabożeństwa powinniśmy zastanowić się nad stopniem naszej przynależności do Chrystusa, nad tym, na ile bierzemy swój krzyż i Go naśladujemy.

Tekst: s. Łucja

  do góry

Dodano: 20 marca 2016 r.

Zobacz w archiwum poprzednie wydarzenia

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. 15 872 01 11

© 2001-2016