::  Kontakt: Napisz do nas!  :: Co nowego ? :: Kronika ::  Ogłoszenia  :: Wykaz stron :: 

 

 

 

 

powrótPowrót do strony głównej

 

PRZYBLIŻMY SIĘ DO ŹRÓDŁA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

W Roku Miłosierdzia, trwającym z woli Papieża Franciszka w całym Kościele od 8 grudnia 2015 r. zechciejmy w szczególny sposób przeżyć pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, którą obchodzimy jako Święto Miłosierdzia Bożego. Na godz. 15:00 do naszej kolegiaty zapraszamy wszystkich wiernych na nabożeństwo, podczas którego odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i inne modlitwy.

To święto dla wszystkich diecezji w Polsce na prośbę Episkopatu Polski wprowadził w 1995 r. Ojciec Święty Jan Paweł II. 30 kwietnia 2000 r. - w dniu kanonizacji Siostry Faustyny Kowalskiej - Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła. Ustanowienie tego święta zainspirowane zostało pragnieniem Jezusa, który przekazał Siostrze Faustynie następujące słowa: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). W objawieniach danych Apostołce Bożego Miłosierdzia Pan Jezus określił miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni, rozpoczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego (Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny.

Szczególnymi szafarzami Miłosierdzia Bożego są kapłani. Dlatego w Wielki Czwartek – dzień ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa w naszym sanktuarium dzieci oprócz życzeń wyrażonych w wierszykach wcieliły się w postać Pana Jezusa i s. Faustyny, przypomniały słowa z Dzienniczka:

Jezus: Pragnę, ażeby kapłani głosili to Wielkie Miłosierdzie Moje względem dusz grzesznych. Palą Mnie płomienie Miłosierdzia, chcę je wylać na dusze ludzkie. (Dz. 50)

Powiedz Moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu Moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie Moje, dam moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą (Dz. 1521).

Oddaję ci w opiekę dwie perły drogocenne Sercu Mojemu, a nimi są dusze kapłanów i dusze zakonne, za nich szczególnie modlić się będziesz (Dz. 531)
S. Faustyna: O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, – bo Ty wszystko możesz
(Dz. 1052).

Życzenia naszym Drogim Kapłanom składali w tym dniu przedstawiciele dzieci, młodzieży i różnych grup duszpasterskich działających w parafii. Otaczajmy ich naszą modlitwą w każdym dniu.

Tekst: s. Łucja

  do góry

Dodano: 1 kwietnia 2016 r.

Zobacz w archiwum poprzednie wydarzenia

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. 15 872 01 11

© 2001-2016