::  Kontakt: Napisz do nas!  :: Co nowego ? :: Kronika ::  Ogłoszenia  :: Wykaz stron :: 

 

 

 

 

powrótPowrót do strony głównej

 

JERYCHO RÓŻAŃCOWE

Jerycho Różańcowe to nieprzerwane czuwanie grup czy osób przed Najświętszym Sakramentem, w tym codzienna Msza Święta, Różaniec, a o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. Sama nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza – Jozue otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte.

Jerycho Różańcowe w Diecezji Sandomierskiej zostało zorganizowane z okazji 200-lecia jej istnienia. Intencje towarzyszące temu wydarzeniu są następujące:

- Wynagrodzenie Panu Bogu za nasze grzechy, naszego narodu i świata oraz o nawrócenie grzeszników;

- Za Kościół Święty, w intencji Ojca Świętego Franciszka, naszych Księzy Biskupów, Kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego;

- W intencji III Synodu Diecezji Sandomierskiej;

- W intencji naszej diecezji z racji 200-lecia jubileuszu;

- W intencji rodzin oraz o łaskę wierności sakramentowi małżeństwa;

- O głęboką wiarę dla dzieci i młodzieży;

- W intencjach wspólnot parafialnych.

Włączając się w to dzieło parafia św. Jana Chrzciciela przeżywała swoje Jerycho 7-8 listopada 2017 roku. Rozpoczęło się ono uroczystą Mszą świętą o godz. 18-tej, którą pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Jacka Staszaka koncelebrowało ośmiu kapłanów z parafii należących do dekanatu janowskiego. Następnie odmówiona zastała część radosna Różańca świętego. Kolejno całonocną adorację przed Najświętszym Sakramentem podjęli: Krąg Biblijny, młodzież oazowa, Oaza Rodzin oraz chóry: nauczycielski i parafialny. O godzinie 24-tej została odprawiona Pasterka Maryjna, a po niej odmówiono Różaniec – część światła. Następnie adorację kontynuowali kapłani, siostry zakonne oraz rodzice kapłanów, kleryków i sióstr zakonnych pochodzących z Janowa Lubelskiego. Od godziny 4-tej Jezusa Eucharystycznego adorowała Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Akcja Katolicka, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oraz Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie. O godzinie 6-tej odśpiewano Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, po czym została odprawiona Msza św. Po niej adorację podjęła Rada Parafialna i Duszpasterska. Po Mszy św. o godzinie 8-ej odmówiono kolejną część Różańca Świętego – bolesną. Następnie Najświętszy Sakrament adorowali członkowie Kół Żywego Różańca oraz Legionu Maryi. W południe odmówiono Anioł Pański, a po nim chwalebną część Różańca Świętego. O godzinie 13-tej adorację podjęli kapłani i siostry zakonne. Później odbyła się Droga Krzyżowa i odmówiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a po niej nastąpiła Adoracja Krzyża. Ostatnią grupą adorującą Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie były dzieci ze Szkoły Podstawowej, chórek i Liturgiczna Służba Ołtarza. O godzinie 18-tej na zakończenie Jerycha Różańcowego została odprawiona Msza św., podczas której miało miejsce zawierzenie rodzin Matce Bożej.

Bogu niech będą dzięki za ten szczególny czas modlitwy. Niech każda chwila spędzona przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie zaowocuje świętością życia tych wszystkich, którzy przyjęli wezwanie Chrystusa: Módlcie się zawsze i nie ustawajcie... (por. Łk 18, 1).

Tekst i zdjęcia: s. Maksymilia

 

 

  do góry

Aktualizacja: 9 listopada 2017 r.

Zobacz w archiwum poprzednie wydarzenia

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. 15 872 01 11

© 2001-2017


Numer konta bankowego parafii:

Bank Pekao SA I Oddział w Janowie Lubelskim

ul. Wiejska 3, 23-300 Janów Lubelski

konto nr: 92 1240 2757 1111 0000 4006 6004