::  Kontakt: Napisz do nas!  :: Co nowego ? :: Kronika ::  Ogłoszenia  :: Wykaz stron :: 

 

 

 

 

powrótPowrót do strony głównej

 

ZŁOTY JUBILEUSZ OJCA TYMOTEUSZA

W tonącej w zieleni Kalwaryjskich wzgórz, w bernardyńskim klasztorze

Był taki dzień - którego zachód nie zakończył

Był taki dzień - który przez dar sakramentu Kapłaństwa niebo z ziemią złączył

Był taki dzień – który piętno na duszy zostawił

Był taki dzień – który dał moc braci zbawiać.

A było to 21 czerwca 1969 roku, dzień święceń kapłańskich O. Tymoteusza Dudy, 50 lat temu w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W tym dniu - dzisiaj już dostojny Jubilat - odpowiedział Panu: „Oto jestem, poślij mnie”. I posłał Go Pan na rozległe niwy pracy duszpasterskiej, na trudy znoje, ale i radości, bo zawsze pod czułą opieką Matki Najświętszej i drogą Św. Franciszka z Asyżu.

W dniach 17-18 maja 2019 r. w Klasztorze Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej obchodzone Święto Prowincji Bernardyńskiej, na które przyjechali ojcowie i bracia z 27 klasztorów w Polsce i 11 z zagranicy, połączone było z uroczystością jubileuszów kapłaństwa: 60–lecia - 2 kapłanów, 50-lecia - 4 kapłanów i 25-lecia -12 kapłanów. W drugim dniu uroczystości, przed zakończeniem Mszy św., którą koncelebrowało około 120 kapłanów, Jubilaci 60-cio i 50-cio letni otrzymali: Jubileuszowe Błogosławieństwo Ojca Świętego Franciszka, pamiątkowe krzyże z relikwią – kamykiem z Wieczernika z Ziemi Świętej, płaskorzeźby Matki Bożej Kalwaryjskiej, życzenia Ministra Prowincjonalnego oraz pamiątkowe kubki z nadrukiem franciszkańskim.

 

Dnia 23 czerwca 2019 roku, w Tarnowie wspólnie przeżywaliśmy Złoty Jubileusz życia kapłańskiego O. Tymoteusza. Stając w obliczu tej wielkiej tajemnicy powołania i wybrania, Święty Jan Paweł II mówiąc o kapłaństwie, wyjaśniał:

„Każde powołanie kapłańskie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka”.

Do sprawowania Najświętszej Ofiary pod przewodnictwem głównego celebransa o. Metodego Kornackiego przy ołtarzu stanęło 8 kapłanów, a wśród nich czterech Złotych Jubilatów. O. Gwardian Maciej Fryzowicz, w słowie wstępnym podkreślił wielki Jubileusz jakim jest 50-lecie kapłaństwa O. Tymoteusza.

Kazanie jubileuszowe wygłosił O. Melchior Cichy. W swoim słowie nawiązując do Ewangelii wplótł życie zakonne Jubilata. M.in. mówił: „Pan Jezus zapytał Piotra: „Za kogo mnie ludzie uważają? A za kogo wy mnie uważacie?” 50 lat temu, Pan Jezus zadał to samo pytanie O. Tymoteuszowi, a On odpowiedział: „Chcę być Twoim Apostołem Panie, głosić Ewangelię ludowi”. 50 lat w historii jest bardzo krótkim czasem, ale w życiu kapłana, to czas w którym na Bożym liczydle Pan Jezus policzy: ile godzin było w konfesjonale, ile przy ołtarzu, ile homilii, ile katechez, ile w służbie drugiemu człowiekowi. Kapłaństwo, to służba Panu Bogu wypełniana jak najlepiej przez O. Tymoteusza”. Tę służbę pełnił w klasztorach: w Leżajsku, Przeworsku, Łodzi, Rzeszowie i Tarnowie, jako: katecheta, duszpasterz, gwardian. Będąc przełożonym w Przeworsku w latach 1976 – 1984, obok swych zajęć i obowiązków, w bardzo trudnych, komunistycznych czasach, podjął się budowy kościoła i klasztoru w miejscowości Żurawiczki. Uroczystego poświecenia tego wielkiego dzieła dokonał ks. bp Ignacy Tokarczuk. Doceniając trud i wielkie zaangażowanie O. Tymoteusza, wyraził m.in. słowami: ".... bardzo serdecznie O. Proboszczowi za owocną pracę w Przeworsku. Szczególna wdzięczność należy się za trud poniesiony przy budowie kościoła filialnego. Niech dobry Bóg za wszystko stokrotnie wynagrodzi. Szczęść Boże w dalszej pracy!".

 

Przed zakończeniem Mszy Św. Jubilat otrzymał życzenia od Sióstr Franciszkańskiego Zakonu Świeckich wraz z koszem 50-ciu czerwonych róż.

Życzenia O. Tymoteuszowi wraz z podziękowaniem złożyły też siostry Władysława i Teresa.

Z głębi serca płynęły słowa uwielbienia i dziękczynienia Bogu w Trójcy Przenajświętszej za dar wybrania i kapłaństwa O. Tymoteusza, za dar Jego 50 – letniej służby Bogu i ludziom oraz życzenia, aby Zmartwychwstały Chrystus, Którego każdego dnia adoruje i uwielbia podczas sprawowania Najświętszej Ofiary, obdarzał mocą i siłą swojego Ducha w zdrowiu, radości i miłości, a Matka Najświętsza zawsze zwracała swoje kochające spojrzenie, otaczała matczyną opieką, prowadziła drogą do świętości, a w trudnych chwilach wzmacniała nadzieję i dodawała wiary przez wstawiennictwo Św. Franciszka. Dziękując Panu Bogu, były także słowa wdzięczności Rodzicom za dar życia Brata, a szczególnie Mamie, która w zagrożeniu własnego życia, z miłością przyjęła jego życie - późniejszego O. Tymoteusza.

Gorące podziękowanie było skierowane do O. Gwardiana za zorganizowanie jubileuszowej uroczystości, za życzliwość, za otwarcie na potrzeby O. Tymoteusza, który w tarnowskim klasztorze pracował 20 lat, i za to, że i ja mogłam w ostatnim czasie, tu w klasztorze wspierać chorego Brata w jego potrzebach, oraz wdzięczność Ojcom Jubilatom – kolegom O. Tymoteusza, całej Wspólnocie Współbraci i Pracowników w Tarnowie, za otwarte serca, doświadczane dobro, pomoc i duchowe wsparcie– Bóg zapłać.

 

Słowa serdecznej wdzięczności zostały skierowane do przybyłych członków Rodziny i najbliższych wraz z Ks. Infułatem Edmundem Markiewiczem z Janowa Lubelskiego, których obecność podkreśliła wielkość tej jubileuszowej chwili, że mogliśmy wspólnie świętować i dziękować Panu Bogu i Matce Najświętszej za dar Złotego Jubileuszu Kapłaństwa O. Tymoteusza.

Wszystkim, za modlitwę, Komunię Św., za każdy uśmiech, dobre słowo, za wszelkie dobro – niech Bóg stokrotnie wynagrodzi. Szczęść Boże!

 

W słowie kończącym uroczystość Ks. Infułat podkreślając jubileuszową uroczystość nawiązał do Wierzchowisk, rodzinnej miejscowości O. Tymoteusza, które w ostatnich dniach poniosło wielkie straty w wyniku oberwania chmury i zalania wodą. Nawiązał także do Sanktuarium w Janowie Lubelskim, gdzie w Cudownym Obrazie króluje Matka Boża Łaskawa i Różańcowa, słynąca z obfitości łask, do Sanktuarium z którego pochodzi bardzo wielu kapłanów i sióstr zakonnych. Przekazał pozdrowienia i życzenia od miejscowych kapłanów, a także od OO. Michaelitów, którzy przeprowadzali misje, i za ich pośrednictwem parafię nawiedziła figura św. Michała Archanioła z Sanktuarium w Gargano we Włoszech. Uroczystość została utrwalona na zdjęciach Br. Alberta Mocarskiego.

 

Wspólny, smaczny obiad przygotowany przez panie Kucharki w refektarzu klasztornym i rewelacyjny tort w smaku i formie z podobizną Ojca Jubilata podkreślił tą wyjątkową, jubileuszową uroczystość w tarnowskim klasztorze.

Chwała Panu za 50 lat Kapłaństwa O. Tymoteusza, prosząc o błogosławione, następne lata, które będzie przeżywał we Wspólnocie św. Szymona z Lipnicy w klasztorze w Kalwarii Zebrzydowskiej. Niech Mu zawsze towarzyszy Jezus, Jego Matka Maryja Kalwaryjska, św. Franciszek, życzliwi ludzie i dobre słowa.

Tekst: Teresa Duda

  do góry

Dodano: 10 sierpnia 2019 r.

Zobacz w archiwum poprzednie wydarzenia

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. 15 872 01 11

© 2001-2019


Numer konta bankowego parafii:

Bank Pekao SA I Oddział w Janowie Lubelskim

ul. Wiejska 3, 23-300 Janów Lubelski

konto nr: 92 1240 2757 1111 0000 4006 6004