::  Kontakt: Napisz do nas!  :: Co nowego ? :: Kronika ::  Ogłoszenia  :: Wykaz stron :: 

 

 

 

 

powrótPowrót do strony głównej

 

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W JANOWIE LUBELSKIM

 

26 stycznia, gdy w Kościele katolickim obchodzimy Niedzielę Słowa Bożego, Rzymskokatolicka parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim (diec. sandomierska) zorganizowała Nabożeństwo Ekumeniczne, w którym uczestniczył kapłan prawosławny – ks. mgr Korneliusz Wilkiel, proboszcz Prawosławnej Cerkwi p.w. św. Jerzego Zwycięzcy w Biłgoraju.

Dzień, w którym z ustanowienia papieża Franciszka podkreślamy w Kościele rolę i znaczenie Pisma Świętego w życiu każdego człowieka, stał się dla lokalnej społeczności Janowa Lubelskiego i okolic szansą na wspólną modlitwę ekumeniczną. Ma to związek ze zwieńczeniem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan przebiegającym w tym roku pod hasłem zaczerpniętym z Dziejów Apostolskich – „Życzliwymi bądźmy” (Dz 28,2).

To właśnie życzliwość mieszkańców Malty, jaką okazali św. Pawłowi mieszkańcy wyspy, stała się punktem wyjścia do wzajemnej modlitwy ekumenicznej katolików i prawosławnych w janowskiej świątyni, będącej jednocześnie Sanktuarium Matki Bożej – czczonej z wielką gorliwością zarówno przez wyznawców Prawosławia jak i członków Kościoła katolickiego.

Ks. Korneliusz Wilkiel – prawosławny kapłan – uczy młodzież na lekcjach religii w dwóch janowskich szkołach średnich: Zespole Szkół im. Wincentego Witosa oraz w Zespole Szkół Technicznych. To właśnie ta międzywyznaniowa wzajemna życzliwość katolickich księży, sióstr zakonnych i katechetów świeckich wobec wyznawców Prawosławia zaowocowała wspólną modlitwą ekumeniczną o jedność wszystkich chrześcijan.

Nabożeństwu ekumenicznemu przewodniczył Proboszcz parafii – ks. dr Jacek Staszak, który we wprowadzeniu do wspólnej modlitwy podkreślił rolę budowania mostów pomiędzy ludźmi poprzez okazywaną na co dzień dobroć, życzliwość i ofiarną pomoc. One to zbliżają ludzi do siebie, którzy w duchu wzajemnego zrozumienia mogą spotkać się nie tylko na gruncie czysto ludzkim, ale również tym duchowym, nadprzyrodzonym, prowadzącym do zbawienia.

Fragment Ewangelii św. Marka o posłannictwie apostołów (Mk 16,14-20) został odczytany w dwóch językach: najpierw w języku polskim, następnie odśpiewany w języku cerkiewnosłowiańskim. Tutaj link do filmu na YouTube

Homilię wygłosił zaproszony na tę okazję prawosławny duchowny, ks. mgr Korneliusz Wilkiel. W swoim słowie skierowanym do zebranych w janowskim Sanktuarium mówił o nieustannej modlitwie o jedność Kościoła, która nie jest zamknięta jedynie w ramach specjalnego tygodnia w ciągu roku. Ks. Wilkiel za przykład podał tekst ektenii (tekstu mszalnego prawosławnej Boskiej Liturgii), w którym to całe zgromadzenie prosi: „O pokój dla całego świata, pomyślność świętych Kościołów Bożych i jedność wszystkich, do Pana módlmy się”.

„Ową prośbę przytoczyłem po to, ażeby pokazać, że chrześcijanie nie modlą się o jedność tylko w tych zamkniętych ramach czasowych, tylko w tym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. Modlitwa o jedność jest obecna w naszych westchnieniach modlitewnych skierowanych do Wszechmogącego Boga podczas całego roku liturgicznego i w wielu nabożeństwach. Wspomniana ektenia była obecna w nabożeństwie na długo przed rozłamem Kościoła – rozłamem Chrześcijaństwa na prawosławie, katolicyzm, protestantyzm. I w tych słowach nie chodzi może docelowo o formalne połączenie się wszystkich podzielonych Kościołów chrześcijańskich, ale wyraża się w tych słowach – co uważam jest najważniejsze we wszystkich dążeniach ekumenicznych – prośba o zjednoczenie wszystkich ludzi wokół Chrystusa” – podkreślał ks. Korneliusz Wilkiel.

Odnosząc się do fragmentu z Dziejów Apostolskich, Kaznodzieja poruszył rolę gościnności, dobroci i życzliwości w prostych ludzkich gestach, wskazując, że mieszkańcy Malty zrobili dla Pawła i jego towarzyszy prostą rzecz – rozpalili ogień, aby ci nie umarli z wychłodzenia i przemęczenia.

„Pan nasz, Jezus Chrystus, wzywa na Ucztę wszystkich nas, daje nam przykład jak mamy żyć, jak mamy postępować, aby być uczestnikami tej największej radości – i to jest właśnie Kościół Boży – to jest nowy związek Boga z ludźmi w imię Syna Bożego – Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Zbiera on w swoim łonie wszystkie dzieci Boże, ze wschodu i zachodu, z północy i z południa, ze wszystkich narodów. Chrystus mówi do swoich uczniów Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. To polecenie i misja, którą otrzymali apostołowie jest również skierowana do nas wszystkich. Odpowiedzialność za Kościół niosą nie tylko biskupi, kapłani, pasterze cerkwi, ale również wszyscy my – wierzący chrześcijanie – którzy w swoim postępowaniu dajemy przykład wszystkim tym, którzy nie znają lub nie chcą znać Boga” – wskazywał zebranym wiernym kaznodzieja.

Nabożeństwo Ekumeniczne zwieńczył wspólny śpiew modlitwy „Ojcze nasz”. Było to pierwsze tego typu nabożeństwo w Sanktuarium Matki Bożej w Janowie Lubelskim (diec. sandomierska). Obaj proboszczowie – katolicki (gospodarz spotkania) i prawosławny (tegoroczny kaznodzieja) – podkreślili rolę wzajemnej życzliwości w kontaktach między członkami tych wyznań oraz wyrazili wolę kontynuowania idei nabożeństw ekumenicznych w kolejnych latach w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Po uroczystości odbyła się Msza święta połączona z niedzielnymi nieszporami w intencji o zjednoczenie wierzących w Chrystusa.

[red: ks. Paweł Surowiec]

Do pobrania:

- Nabożeństwo Ekumeniczne w Janowie Lubelskim (tekst)

- Homilia ks. Korneliusza Wilkiela

  do góry

Dodano: 27 stycznia 2020 r.

Zobacz w archiwum poprzednie wydarzenia

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. 15 872 01 11

© 2001-2020


Numer konta bankowego parafii:

Bank Pekao SA I Oddział w Janowie Lubelskim

ul. Wiejska 3, 23-300 Janów Lubelski

konto nr: 92 1240 2757 1111 0000 4006 6004