"RÓŻA W RODZINIE" NR 2/109/czerwiec 2007

Powrót do okładki RwR

 

W bieżącym numerze między innymi:

 

 

Powroty do Matki- ks. bp Józef Zawitkowski

"Oratorium" - Mirosława Misiarz,

"Powiedz innym o pielgrzymce" - ks. Tomasz

„Boży teatr na rynku” - Józef Łukasiewicz,

Eutrapelia w Janowie Lubelskim” – ks. Tomasz

Co robią wolontariusze... - Olga Surma

... i wiele innych.

 

ORATORIUM

,,Piękne Słowo Rodzi Piękny Czyn''- myśl C.K. Norwida zrealizowała się w wydarzeniu, jakie miało miejsce na placu przed Janowskim Sanktuarium w niedzielne popołudnie 3 czerwca.

Po Mszy św. zachęceni przez ks. infułata Edmunda Markiewicza zgromadzili się ludzie, by być świadkami niecodziennej katechezy przygotowanej przez panią psycholog mgr Teresę Dudę i zrealizowanej przez mieszkańców i pracowników „BARKI”- Domu Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim.

Oratorium z natury swego przesłania jest siłą potężną. Taką też siłę przekazu zawierały treści Oratorium pt. ,,Panie dobry jak chleb''.

W przedstawionej historii świata i człowieka stworzonych przez Boga zawiera się uniwersalna prawda o życiu, cierpieniu, śmierci i odkupieniu. Tak też to pokazali Aktorzy. Byli niesamowicie wiarygodni. Wspierani słowem Narratora (p. Teresa) nieśli swe role - gesty jak chleb między ludzi. Bo i chlebem dzielili się dosłownie! Dobry był to chleb jak dobry jest Pan.

Niektóre kwestie wywierały bardzo silne wzruszenia, a odtwarzane role brata Alberta, Matki Teresy, Jana Pawła II i biblijne - św. Jana Chrzciciela oraz Jezusa Chrystusa na długo zostaną w ludzkiej pamięci. Głównym elementem każdego oratorium są partie wokalno-instrumentalne, a w tym wyjątkowym przedstawieniu były one mocnym akcentem, zaznaczanym trafnie przez p. Edwarda Olecha i naszego księdza Grzegorza Wołoszyna.

Pięknym gestem był też łańcuch ludzkich rąk, gotowych do czynu zrodzonego przez piękne słowo.

Mirosława Misiarz

do góry 

EUTRAPELIA W JANOWIE LUBELSKIM

29 maja 2007 r. w Janowskim Ośrodku Kultury odbyła się prezentacja programów słowno-muzycznych w ramach X edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”. Spektakl pt. „Ojczyzno moja – Polsko – oto jestem” przygotowany pod kierunkiem Elżbiety Grzesiak, Teresy Biernat i Cezarego Dobrowolskiego oraz ks. Tomasza Kwaśnika przedstawili uczniowie z Zespołu Szkół, natomiast uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych pod kierunkiem Anny Szmidt i ks. Mirosława Gajewskiego zaprezentowali program: „Piękna nasza Polska cała”. Ewa Sęk, dyrektor Festiwalu, bardzo wysoko oceniła obydwa spektakle. Podkreśliła walory artystyczne i wielkie zaangażowanie młodzieży w ukazaniu piękna naszego Ojczystego kraju oraz wartości, które stanowią jego treść. Słowa uznania skierowali także zaproszeni goście. Wśród nich: ks. infułat Edmund Markiewicz, ks. Bogdan Piekut, dyrektor referatu duszpasterstwa dzieci i młodzieży diecezji sandomierskiej, oraz Janina Sagatowska i studenci z KUL.

W obydwóch programach artystycznych wyrażona została głęboka wiara naszego narodu i miłość do Maryi, Pani Janowskiej. Dzieje Sanktuarium Maryjnego w Janowie Lubelskim są tego żywym wyrazem.

Uczestnicy Eutrapelii mogli wynieść ze spotkania wiele niezapomnianych wrażeń.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: ks. Jan Sobczak, ks. Ronald Rzepecki z USA, ks. Grzegorz Marzec, s. Aurelia Leszczyńska, Alicja Szewczyk – animator kultury, poseł Jerzy Bielecki, wiceburmistrz Czesław Krzysztoń oraz dyrekcje szkół: Adam Ściborek, Regina Gil, Mariusz Wieleba i Jadwiga Chmiel, a także nauczyciele, wychowawcy. Oczywiście była obecna wspaniała młodzież na widowni, która wzorowo uczestniczyła w tym kulturalnym wydarzeniu.

Dzięki takim spotkaniom, słowo OJCZYZNA nabiera jeszcze głębszego znaczenia, wszak dla Polaków jest to słowo sacrum, słowo zobowiązujące, możliwe do wypowiadania jedynie z głębokim szacunkiem. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, kim jesteśmy. Nie możemy zbyt łatwo rezygnować i pozbywać się tego, co przez wieki budowali nasi ojcowie, a co stanowi o naszej niepowtarzalności i oryginalności wśród innych narodów.

ks. Tomasz

do góry 

BOŻY TEATR NA RYNKU

Zorganizowany po raz pierwszy w Janowie Lubelskim Przegląd Piosenki i Pieśni Maryjnej w założeniach swoich nie miał być konkursem, ale radosnym śpiewaniem na chwałę Pana.

Na zaproszenie odpowiedziało 15 zespołów z dekanatu janowskiego (m.in. Niebieskie Promyki i zespół AGAPE z par. św. Jana Chrz., Karolina Baran – solistka ze Szkoły Podstawowej w Janowie, zespół z ZSZ w Janowie, schole z: Zespołu Szkół w Białej, Godziszowa, Momot) oraz 7 spoza dekanatu. Zaprezentowali oni to wszystko, co robią na co dzień w parafiach, szkołach. Każdy z uczestników wykonał po trzy wybrane przez siebie utwory, w tym jeden Maryjny.

Taki przegląd chrześcijański, to wspólna modlitwa, bo kto śpiewa, przecież podwójnie się modli. To wreszcie rozwijanie talentów, bo każdy otrzymał jakiś talent, i bywa, że jest to talent słuchu, rytmu, głosu.

Nad przebiegiem przeglądu piosenki czuwał ks. Witold Szczur a w konferansjerce doskonale sprawdzili się Olga Surma i Cyprian Świś. Wkładając w to swoje serce, sprawili, że przegląd nabrał obok wymiaru duchowego, także charakter chrześcijańskiej zabawy.

Mieliśmy więc na janowskim rynku coś z Bożego teatru. Trudno go nazwać wydarzeniem, ale na pewno był zdarzeniem muzyczno-wokalnym. To truizm, ale niezbędny do zaakcentowania.

 

do góry 

CO ROBIĄ WOLONTARIUSZE W STOWARZYSZENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH?

W roku szkolnym 2006/2007 nasz wolontariat został poproszony przez Prezesa Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Effatha”, p.Annę Gątarz, o pomoc w czasie spotkań grupy oraz w miarę możliwości w wyjazdach z niepełnosprawnymi.

Spotkania odbywają się zazwyczaj w 3 niedzielę miesiąca. Nasza pomoc wygląda następująco: zbieramy się trochę wcześniej niż inni - przygotowujemy wraz z członkami Effathy salę oraz poczęstunek i dziemy na Mszę św. na godz. 12:00. Po niej pomagamy w posiłku - rozmowy - śmiech - sprzątanie. W tym roku braliśmy udział w „andrzejkach” (ogrom śmiechu =D), „mikołajkach” (prezenty), spotkaniu choinkowym (tańce, tańce, tańce...) oraz 18 marca w spotkaniu sprawozdawczym. Każde spotkanie poprzedzone jest krótką modlitwą (zawsze wspominani są nieobecni i zmarli już członkowie Effathy). Na spotkaniach zazwyczaj obecny jest opiekun grupy – x. Grzegorz Wołoszyn. Równie często gościmy ks. infułata Edmunda Markiewicza. Na spotkaniach Stowarzyszenia bywają także zaproszeni goście: burmistrz Krzysztof Kołtyś i wice burmistrz Czesław Krzysztoń, starosta janowski - Zenon Sydor, wice starosta Piotr Góra, poseł Jerzy Bielecki. W tym roku gościliśmy również diecezjalnego dyrektora Caritas, x. Bogusława Pituchę. W Światowym Dniu Chorego (11 luty 2007r.) uroczystej Mszy św. przewodniczył JE ks. Biskup Marian Zimałek, który udzielił obecnym Sakramentu namaszczenia chorych.

Praca z ludźmi niepełnosprawnymi wielu osobom kojarzy się z czymś nieprzyjemnym. Nic bardziej mylnego. To są takie same osoby jak my, tylko często o wyższej kulturze. Niestety, coraz mniej osób chce bezinteresownie pomagać w takich stowarzyszeniach jak np. Effatha. Z własnego, choć krótkiego doświadczenia, mogę powiedzieć, że nigdy nie usłyszałam tylu ciepłych słów za taką błahostkę jak podanie herbaty czy serwetki. Myślę, że dla wielu osób takie obcowanie z ludźmi niepełnosprawnymi byłoby dobrą szkołą życia, a nam – wolontariuszom, przydałaby się odrobina pomocy, gdyż w działalność wolontariatu – Effathy włącza się niewiele osób. A są to: Asia, Renata, Dominika, Beata, Iwona, Ola i Olga.

Prawda, że mało? Dla Ciebie też znajdzie się tu miejsce – przyjdź i pomóż.

Olga Surma

do góry 

Wydawca:
Parafia św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim
Redaguje zespół:
Dyrektor Redakcji: ks. inf. Edmund Markiewicz
Redaktor naczelny: Józef Łukasiewicz
Asystent kościelny: ks. Tomasz Kwaśnik

Adres redakcji:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. (0-15) 872-01-11