::  Kontakt: Naoisz do nas!  :: Co nowego ? :: Kronika ::  Ogłoszenia  :: Wykaz stron :: 

 

 

 

 

 

(C) 2001-2018

   


"Róża w Rodzinie" od grudniowego numeru w 2012 r. jest pismem parafialnym obu janowskich parafii, redagowanym przez zespół osób, które są wielkimi pasjonatami głoszenia chwały bożej i wiernymi czcicielami Matki Bożej Janowskiej. Zespołowi przewodniczy proboszcz parafii ks. dr Jacek Staszak. Wydawanie tego dwumiesięcznika zaspokaja potrzeby informowania parafian o wydarzeniach w parafii oraz pełni rolę kronikarską.

Pierwszy numer "Róży w Rodzinie" ukazał się 8 września 1992 r. Pismo zawiera kalendarium i kronikę wydarzeń parafialnych, okolicznościowe artykuły nawiązujące do aktualnie przeżywanych świąt liturgicznych, jest też miejsce dla kącika poetyckiego.

Pragniemy poinformować, że w grudniu nastąpiła zmiana na stanowisku redaktora technicznego naszego pisma międzyparafialnego. Dotychczasowy redaktor – pan Józef Łukasiewicz musiał zrezygnować ze względu na stan zdrowia.

Nowym redaktorem technicznym jest p. Michał Łukasz.

 

 

NAJNOWSZE WYDANIE GAZETY PARAFIALNEJ

nr 2-3 (151-152) 2018 KWIECIEŃ-WRZESIEŃ

Kliknij i czytaj wybrane pozycje RwR!

 

W numerze 153 między innymi:

 

Zapraszamy do lektury, także wydania drukowanego, dostępnego w obu parafiach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK - 2018

 

ROK - 2017

Kliknij i czytaj wybrane pozycje RwR!
NR 1 (147) - 2017
Kliknij i czytaj wybrane pozycje RwR!
NR 2 (148) - 2017
Kliknij i czytaj wybrane pozycje RwR!
NR 3 (149) - 2017

 

ROK - 2016

Kliknij i czytaj wybrane pozycje RwR!
NR 1 (143) - 2016
Kliknij i czytaj wybrane pozycje RwR!
NR 2 (144) - 2016
Kliknij i czytaj wybrane pozycje RwR!
NR 3 (145) - 2016
Kliknij i czytaj wybrane pozycje RwR!
NR 4 (146) - 2016...

ROK - 2015

 

Kliknij i czytaj wybrane pozycje RwR!
NR 1/2015 (139)

Kliknij i czytaj wybrane pozycje RwR!
NR 2/2015 (140)

Kliknij i czytaj wybrane pozycje RwR!NR3/2015 (141)

Kliknij i czytaj wybrane pozycje RwR!NR4/2015 (142)

ROK - 2014

Kliknij i czytaj wybrane pozycje RwR!
NR 1 (135) - 2014

Kliknij i czytaj wybrane pozycje RwR!
NR 2 (136) - 2014

Kliknij i czytaj wybrane pozycje RwR!
NR 3 (137) - 2014

Kliknij i czytaj wybrane pozycje RwR!
NR 4 (138) - 2014

ROK - 2013

Kliknij i czytaj wybrane pozycje RwR!
NR 1 (131) - 2013
Kliknij i czytaj wybrane pozycje RwR!
NR 2 (132) - 2013

Kliknij i czytaj wybrane pozycje RwR!
NR 3 (133) - 2013

Kliknij i czytaj wybrane pozycje RwR!
NR 4 (134) - 2013

ROK - 2012

Kliknij i czytaj wybrane pozycje RwR!
NR 1 (127) - 2012
Kliknij i czytaj wybrane pozycje RwR!
NR 2 (128) - 2012

Kliknij i czytaj wybrane pozycje RwR!
NR 3 (129) - 2012


NR 4 (130) - 2012

ROK - 2011

Kliknij i czytaj wybrane pozycje RwR!
NR 1 (124) - 2011

NR 2 (125) - 2011


NR 3 (126) - 2011


ROK - 2010

Kliknij i czytaj wybrane pozycje RwR!
NR 1 (120) - 2010
Kliknij i czytaj wybrane pozycje RwR!
NR 2 (121) - 2010

Kliknij i czytaj wybrane pozycje RwR
NR 3 (122) - 2010

Kliknij i czytaj wybrane pozycje RwR
NR 4 (123) - 2010

ROK - 2009

Kliknij i czytaj więcej!
NR 1 (116) - 2009
Kliknij i czytaj więcej...
NR 2 (117) - 2009
Kliknij i czytaj więcej...
NR 3 (118) - 2009
Kliknij i czytaj więcej...
NR 4 (119) - 2009

ROK - 2008

Kliknij i czytaj więcej!
NR 1 (112) - 2008
Kliknij i czytaj więcej!
NR 2 (113) - 2008

NR 3 (114) - 2008
Czytaj więcej...
NR 4 (115) - 2008

ROK - 2007


NR 1 (108) - 2007

NR 2 (109) - 2007

NR 3 (110) - 2007

NR 4 (111) - 2007

ROK - 2006


NR 1 (103) - 2006

NR 2 (104) - 2006

NR 3 (105) - 2006

NR 4 (106) - 2006

NR 5 (107) - 2006

ARCHIWUM - 2005


NR 1 (100) - 2005

 
NR 2 (101) - 2005
 
NR 3 (102) - 2005

 

Wydawca:
Parafia św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim

Parafia św. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim
Redaguje zespół:
ks. dr Jacek Staszak

ks. dr Jacek Beksiński

mgr inż. Michał Łukasz

Adres redakcji:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. 15 872 01 11