"RÓŻA W RODZINIE" NR 4/115/ Grudzień 2008

Powrót do okładki RwR

W bieżącym numerze między innymi:

Kościół na wschodzie żyje - ks. A. Baca, JŁ,

Patronalne święto OAZY - ks. Witold Szczur,

Zbiórka publiczna - Marzena M. Kaproń,

Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla Królów i Pana Panów – Teresa Duda,

Bożej demokracji nam trzeba! - ks. bp Józef Zawitkowski.

Rekolekcje gimnazjalistów w Radomyślu -

Zapraszamy do lektury!


 

KOŚCIÓŁ NA WSCHODZIE ŻYJE

Istnieje i żyje dzięki kapłanom, którzy bez reszty oddają swoje życie dla katolickiej społeczności na Ukrainie.

Uroczystego poświęcenia świątyni katolickiej w Kostopolu dokonał 18 października bp Marcjan Trofimiak. W homilii ordynariusz łucki nawiązał do trudnej przeszłości Kościoła na Wschodzie. Mówił o Chruszczowie, który wjeżdżając do Tarnopola, jako pierwsze ujrzał wieże kościoła. Po jego wyjeździe świątynię wysadzono w powietrze…

Uroczystość zgromadziła wielu znakomitych gości. – Jeden jest Bóg, jeden jest nasz zbawiciel i jeden jest Kościół – podkreślał potrzebę jedności mitrat Roman z Łucka.

– Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Świat powinien je otwierać. W Kostopolu te drzwi zostały otwarte. Nie zamykajcie ich nigdy – apelował Tomasz Janik, konsul RP na Ukrainie. Ponadto przedstawiciel baptystów odczytał fragment Ewangelii św. Jana, w którym Chrystus nazywa siebie drogą, prawdą i życiem.

W uroczystości poświęcenia kościoła w Kostopolu wzięło udział prawie 50 osób z Janowa Lubelskiego i była to najliczniejsza delegacja zagraniczna. Pojechali obaj janowscy proboszczowie, ks. inf. E. Markiewicz, władze samorządowe – starostowie, burmistrzowie, przewodniczący rad powiatu i miasta. Było ok. 20 osób świeckich – głównie ci, którzy w dobrej pamięci zachowali ks. Czajkę z jego pracy w Janowie (1983﷓1990). To zrobiło dobre wrażenie na wszystkich obecnych w kościele, a ks. Czajka był dumny, że krajanie nie zawiedli. Również dary ołtarza „naszych” były najznaczniejsze – starostowie ofiarowali duży obraz Pana Jezusa Miłosiernego, przedstawiciele miasta – złoty kielich, a pielgrzymi autokarowi 500 dolarów. W imieniu naszej pielgrzymki przemówił ks. infułat Edmund Markiewicz. Przeżywając poświęcenie kościoła, mocno zaakcentował, że każdy człowiek jest żywą świątynią Boga, poświęconą i namaszczoną już w sakramencie chrztu św., a potem ciągle doskonaloną przez inne sakramenty. I tej świątyni nigdy nie wolno zniszczyć.

* * *

Kościół w Kostopolu wybudował ks. kan. Władysław Czajka. Początki jego pracy duszpasterskiej na tamtych terenach nie należały do łatwych. Rozpoczął pracę w Ostrogu w 1990 roku. Po półtora roku przeniósł się do Równego. Tu zabrał się za restaurację kompletnie zrujnowanego kościoła garnizonowego, uporządkowanie dziedzińca (który dziś uchodzi za najpiękniejszą posesję ćwierćmilionowego miasta, a był dzikim wysypiskiem śmieci), budowę domu parafialnego. Niedługo potem zaczął dojeżdżać do Kostopola. Początkowo Msze św. odprawiał w prywatnym domu jednego z parafian, potem w zamienionym na kaplicę mieszkaniu w bloku. W 1997 r. rozpoczęto budowę kościoła. Kamień węgielny poświęcił Jan Paweł II podczas wizyty w Zamościu. W kościele kostopolskim są jeszcze dwa inne kamienie mające wielką symbolikę. W ołtarzu głównym jest skała z Golgoty, a pod amboną kamień z Góry Błogosławieństw w Galilei.

– Trzeba nam jeszcze dużo Bożej pomocy, aby odbudować na Wołyniu to, co ocalało. To, co już osiągnęliśmy, zawdzięczamy wielu dobrym ludziom, którym bliski jest los kresowych ziem, gdzie pola bitew i ojców groby – prosi o wsparcie ks. Władysław Czajka.

Pieniądze zbiera Społeczny Komitet Pomocy Parafii Rzymskokatolickiej w Równem na Wołyniu: 20-300 Janów Lubelski, ul. Kopernika 49, tel. 015 872 49 50.

Ks. A. Baca, JŁ

do góry


PATRONALNE ŚWIĘTO OAZY

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest patronalnym świętem Ruchu Światło-Życie. Dlatego młodzież należąca do Oazy w naszej parafii zgromadziła się 8 grudnia 2008 r. na uroczystej Mszy św. o godz. 1800. Dziękowaliśmy Bogu za otrzymane łaski i prosiliśmy o Boże błogosławieństwo i opiekę Niepokalanej Matki dla naszej wspólnoty.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Dziekan Jacek Staszak. W homilii wskazywał na niezwykle ważną rolę ruchów w Kościele, które przez świadectwo członków ożywiają wspólnotę parafii i są miejscem intensywnej formacji chrześcijańskiej. Zachęcał młodych, ale także i starszych, do włączania się we wspólnoty działające w parafii.

W czasie Mszy uroczyście włączono do wspólnoty oazowej 23 nowych członków wręczając im znaki ruchu tzw. „foski”.

Młodzież z radością i pełnym zaangażowaniem przyjęła zewnętrzne znaki przynależności do oazy deklarując przy tym „zawsze z wielką radością służyć Bogu i ludziom oraz świadczyć dobrym życiem o wielkiej miłości Boga do człowieka”.

Uroczystość zakończyła się wspólnym świętowaniem w Domu Parafialnym.

Ks. Witold Szczur

do góry


ZBIÓRKA PUBLICZNA

W dniach 10-11. 10.2008 na terenie Janowa Lubelskiego młodzież i nauczyciele Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim przeprowadzili zbiórkę publiczną na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zbiórkę zorganizowała p. Marzena M. Kaproń, opiekunka wolontariatu i koordynator Centrum Edukacji Papieskiej przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II.

Kwesta publiczna odbyła się na głównych ulicach Janowa: Zamoyskiego, Bialskiej, Wiejskiej i Jana Pawła II. W zbiórkę było zaangażowanych 27 gimnazjalistów -wolontariuszy: Sylwia Pałka, Łukasz Matysek, Tomasz Piłat, Marcin Piędzio, Patrycja Flis, Marlena Sikora, Patrycja Wójcik, Jolanta Sokal, Katarzyna Sulowska, Sylwia Sowa, Arkadiusz Bigos, Renata Trancygier, Marta Płatek, Aleksandra Suchora, Aleksandra Mucha, Maciej Rodziewicz, Łukasz Mazur, Magdalena Rząd, Paulina Czarny, Katarzyna Kolasa, Magdalena Peret, Paulina Sulowska, Ewa Fusiara, Agata Wach, Agata Malec, Marta Wojtan, Anna Fusiara. Opiekę nad nimi sprawowali nauczyciele-wolontariusze: Lidia Pachuta, Agnieszka Zarańska, Anna Łygan, Katarzyna Podkańska, Katarzyna Surtel, Agnieszka Maksim, Elżbieta Krzysztoń i Helena Rożek. Wolontariusze kwestowali dwa dni i zebrali kwotę 889,89 zł.

Dodatkowo w dniu 16.10.2008 w naszej szkole zebrano kwotę 151 zł.

Serdecznie dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w kwestę oraz tym, którzy wrzucili przysłowiową złotówkę do puszki wolontariackiej. Dziękuję p. Krzysztofowi Biżkowi za wykonania plakatów informujących o zbiórce oraz p. Tadeuszowi Lachawcowi za prowadzenie stron wolontariatu i Centrum Edukacji Papieskiej.

Marzena M. Kaproń

do góry


 

(C) 2001-2008 Webmaster