"RÓŻA W RODZINIE" NR 2 (117) CZERWIEC 2009

Powrót do okładki RwR

 

W numerze 117 między innymi:

„Jam po dawnemu - moc Twoja i siła - Bogurodzica!” - ks. bp Józef Zawitkowski,

Poczucie humoru Karola Wojtyły - ks. bp. Adam Dyczkowski,

Za miesiąc XXVII Janowska Pielgrzymka – ks. Tomasz Kwaśnik,

Dni Kultury Chrześcijańskiej – ks. Witold Szczur,

Wydarzenie w Łążku – I Komunia św. – ks. Tomasz Kwaśnik,

I Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych – Andrzej Bucior,

Ziemia Święta – reminiscencje pielgrzyma - Kazimierz Komacki,

oraz relacje z uroczystości Jubileuszy Kapłaństwa i prymicji.

Zapraszamy do lektury!


Za miesiąc XXVII Janowska Pielgrzymka

 

Rozpoczynają się właśnie wakacje. Młodzi zastanawiają się jak przeżyć wakacyjną przygodę, a starsi jak najlepiej wykorzystać krótki czas urlopu. Proponujemy im pieszą pielgrzymkę! A wy, którzy już znacie smaki i klimaty pielgrzymki, pewnością macie znajomych, którzy mogliby wraz z nami ruszyć na pątniczy szlak. Coś ich jednak wstrzymuje. Może po prostu nie wiedzą o pielgrzymce? Może się boją, bo nie znają realiów pielgrzymowania? Postarajcie się zachęcić przynajmniej jedną osobę. Spróbujcie! Może dzięki wam ktoś przeżyje pierwsze od wielu lat rekolekcje - rekolekcje w drodze.

Między dwiema datami – 2 i 12 sierpnia, rozpoczęciem i zakończeniem Janowskiej Pielgrzymki, jest czas wypełniony modlitwą, śpiewem, radością, ale także trudem, nieraz dotkliwym, który zamienia się w radość, gdy każdy z pielgrzymów wpatrzy się choć przez chwilę w twarz Czarnej Madonny w Jej cudownym Obrazie. Chcesz przeżyć te chwile, chodź z nami na Pielgrzymkę. To tylko 11 dni.... Ofiaruj Bogu ten czas. Bóg nie pozostanie Ci dłużny. Zobaczysz ile miłości, wolności i radości doświadczysz na pielgrzymce. Może dzięki niej odkryjesz w końcu skarb Wiary. Podziel się z innymi swoim szczęściem! Powiedz innym o Pielgrzymce!

Zapraszamy wszystkich. W tym roku Pielgrzymka odbywać się będzie pod hasłem Matko – dziękujemy! Dziękować będziemy za czas spotkania z Matką Bożą w Jasnogórskim Wizerunku Nawiedzenia. Zapisać się można w Sekretariacie Pielgrzymki przy kościele św. Jana Chrzciciela (Sanktuarium) w Janowie Lubelskim - codziennie od 19 do 31 lipca 2009 r. w godz. 1700 - 1800.

Każdy uczestnik pielgrzymki powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy, z pieczątką z parafii zamieszkania i podpisany przez Kapłana. Formularz do pobrania w Kancelarii Parafialnej (albo w zakrystii, w Sekretariacie Pielgrzymki lub na stronie: www.janowskapp.sandomierz.opoka.org.pl

Wszelkich informacji związanych z pielgrzymką można uzyskać pod numerem telefonu: 0 794 761 512 lub e-mail: JanowskaPP@wp.pl

Zachęcamy także tych, którzy fizycznie nie mogą pielgrzymować na Jasną Górę, żeby włączyli się w duchowe pielgrzymowanie. Przez swoją modlitwę, cierpienie wszyscy mogą wspierać pielgrzymów podążających do tronu Matki Bożej. Pątnicy natomiast w duchu wdzięczności przez 11 dni wzajemnie polecać będą Duchowych Pielgrzymów i ich sprawy Maryi oraz wszystkie intencje, które osobiście z różnych powodów nie są w stanie zanieść przed Jej cudowne Oblicze. Zachęcamy, aby zapisywać się w zakrystii do udziału w duchowym pielgrzymowaniu. Pielgrzymi duchowi mogą nabyć znaczek pielgrzymkowy i Kartę Uczestnictwa, która zawiera trasę pielgrzymki, modlitwę pielgrzyma duchowego i szczegółowe informacje na temat duchowego pielgrzymowania.

Za okazaną jakąkolwiek pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Pieszej Pielgrzymki z góry serdecznie wszystkim dziękuję i zapewniam o modlitewnej pamięci w czasie pielgrzymowania oraz przed tronem Jasnogórskiej Pani.

Ks. Tomasz Kwaśnik

do góry


Wydarzenie w Łążku – I Komunia św.

 

Są w życiu chwile, których się nie zapomina, do których chętnie wracamy we wspomnieniach, których obraz często przywołujemy w pamięci. Szczególnie wiele takich chwil przeżywamy w dzieciństwie i młodości.

Niewątpliwie jednym z największych przeżyć tych lat jest dzień I Komunii świętej – słusznie nazywany najpiękniejszym dniem życia. Bo człowiek jest najszczęśliwszy wtedy, kiedy jest zjednoczony z Chrystusem. To właśnie zjednoczenie dokonuje się najbardziej w Komunii świętej. Nic więc dziwnego, że dzień Pierwszej Komunii świętej pozostaje w pamięci na całe życie.

Taki właśnie dzień pierwszy raz w historii miejscowości mogły przeżywać dzieci z klasy drugiej Szkoły w Łążku 17 maja 2009 r. w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzień ten był wielkim świętem dla całej miejscowości, dostarczył wiele wzruszeń dla wszystkich, a zwłaszcza dla starszego pokolenia, które nie zawsze miało możliwości uczestniczenia w takim religijnym wydarzeniu. I Komunia w Łążku Ordynackim wyzwoliła także w rodzicach i lokalnej społeczności dużo inicjatywy na rzecz zaangażowania w życie religijne wspólnoty.

Wszystkim dzieciom, które w tym roku po raz pierwszy w sposób pełny uczestniczyły w Eucharystii życzymy, aby jak najczęściej przyjmowały Pana Jezusa w Komunii św. Żeby ich wiara nigdy nie ostygła, ale jak najpiękniej się w nich rozwinęła i wydała wspaniałe owoce.

Drodzy Rodzice, dołóżcie wszelkich starań, żeby tak się stało. Bywa tak, że wtedy, kiedy dokonuje się inicjacja życia religijnego, gdzie zaczyna się mocniejszy związek dziecka z Chrystusem, kończy się zarazem dla dziecka z powodu zaniedbania rodziców. Rodzice wierzący, świadomi chrześcijanie, wiedzą dobrze jak ważną sprawą jest religijne wychowanie dziecka, wiedzą jak wielką pomocą jest dla nich Chrystus w tym procesie wychowywania. Dlatego starają się prowadzić swoje dzieci do Chrystusa. Proponujemy zatem, aby rodzice zachęcili swoje dzieci do służenia przy ołtarzu, do udziału w formacyjnych spotkaniach Ruchu Światło-Życie, czy też w Rycerstwie Niepokalanej albo Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci. To jest wielka szansa i pomoc dla rozwoju duchowego dziecka. Warto z niej korzystać.

ks. Tomasz Kwaśnik

do góry


I Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych

 

23 maja 2009 r. w piękny, choć trochę deszczowy dzień sobotni, odbyło się dziękczynienie za dar Eucharystii. Na plakacie zapraszającym na uroczystość czytamy hasło „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie" (Mk 10,14). Właśnie w czasie trwających Pierwszych Komunii św. są organizowane pielgrzymki do pobliskich sanktuariów. Służy to utrwaleniu głębokich przeżyć dzieci i umacnia w wierze towarzyszących im młodych rodziców. Ks. proboszcz dr Jacek Staszak umieścił też tekst: „Pan Jezus kochał dzieci i chciał, aby były blisko Niego. Wiele razy błogosławił im, a nawet stawiał je starszym za wzór. Mówił, że królestwo Boże należy do takich, którzy stają się podobni do tych najmniejszych (por. Mt 18,3).”

Z wielu parafii naszej diecezji przyjechały dzieci w strojach komunijnych wraz z ich rodzicami, duszpasterzami i katechetami. Obecnych było 247 dzieci i jeszcze więcej rodziców. Zgłoszono udział pielgrzymów z obu parafii z Janowa Lubelskiego – od św. Jana Chrzciciela (sanktuarium Janowskiej Matki Bożej) i św. Jadwigi Królowej, a także z Branwi, Chrzanowa, Dzwoli, Kocudzy, Krzemienia, Kurzyny Średniej i Momot Górnych. Uczestniczyli liczni kapłani, w tym 3 koncelebrowało Mszę Św. pod przewodnictwem ks. inf. Edmunda Markiewicza. Słowo Boże wygłosił ks. proboszcz z Momot, Dariusz Socha. Po uroczystej Mszy dzieci zostały podjęte przez ks. proboszcza poczęstunkiem w domu parafialnym. Same dzieci wypełniły dwie duże sale jadalne, otrzymały drożdżówki i napoje. Następnie drugi raz zebrano się przed ołtarzem głównym z obrazem Matki Janowskiej. Ks. Tomasz Kwaśnik wraz z zespołem młodzieżowym Pokolenia JPII poprowadził śpiewy radosnych, znanych pieśni. Odmówiono Litanię Loretańską i modlitwy z rozdanych pamiątkowych obrazków z sanktuarium. Kolejnym punktem była radosna procesja zebranych pielgrzymów na zielony plac Różańcowy. Ze śpiewem obchodzono dróżki z figurami tajemnic Różańca i pomnikiem Jana Pawła II. Na zakończenie przy polowym ołtarzu na placu Eucharystycznym, sąsiadującym z kaplicą zjawienia i placem Różańcowym, ksiądz proboszcz, kustosz janowskiego sanktuarium, udzielił błogosławieństwa Bożego. Cała piękna, religijna impreza trwała od 10:00 do 13:00 – niecałe trzy godziny.

Andrzej Bucior

do góry


Wydawca:

Parafia św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim

Redaguje zespół:

Dyrektor Redakcji: ks. dr Jacek Staszak

Redaktor naczelny: Józef Łukasiewicz

Asystent kościelny: ks. Tomasz Kwaśnik

Adres redakcji:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela

23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. (0-15) 872-01-11

(C) 2001-2009 Webmaster