"RÓŻA W RODZINIE" NR 1 (131) MARZEC 2013

Powrót do okładki RwR

 

 W numerze 1/2013 między innymi:

Witaj, krzyżu, nadziejo moja jedyna - Ks. Bp Józef Zawitkowski

Problem wiary i charakterystyczne przymioty wiary - Ks. Mariusz Telega

Skład Apostolski - ks. Jacek Beksiński

Wielkanoc w Potoku Wielkim AD 1913 - Miłosław Fuszara

Rozbój w biały dzień - Ks. Bartłomiej Krzos

U św. Jadwigi - wydarzenia parafialne

U św. Jana - wydarzenia parafialne

Litania do Męki Pańskiej -

Ks. Michał Zawisza (1868-1933) - Ks. Piotr Tylec

Wyjątkowe znaczenie źródeł w Janowie Lubelskim - Z. Baranowski

Powstanie styczniowe (1) – o. Wacław Nowakowski

Kasata dominikanów w Janowie Lubelskim - Monika Woźnica


U ŚW. JADWIGI - WYDARZENIA PARAFIALNE

W parafii świętej Jadwigi Królowej w okresie Bożego Narodzenia (12-13 stycznia b.r.) gościliśmy sześcioosobowy zespół z Ukrainy „Złota Nuta” pod kierownictwem Olgi Borsukovej. Ze skupieniem i wielkim uznaniem podczas Mszy świętych w niedzielę – 13.01.2013 r. wsłuchiwaliśmy się w śpiew kolęd polsko-ukraińskich.

Siostra misjonarka Agnes Łukasz (z Białej) pracująca w Kamerunie przysłała do naszej parafii serdeczne podziękowania za ofiary, które zebrała podczas spotkania od naszych parafian w niedzielę 26 sierpnia ubiegłego roku. Nawiązaliśmy żywą więź z placówką misyjną Essiengbot w Kamerunie, gdzie pracują Siostry Bożej Opatrzności. Siostra Agnes powiadomiła nas, że w parafii prowadzi zajęcia z kobietami, które są zatrudnione w zakładzie krawieckim. Kobiety kameruńskie pod kierownictwem Siostry szyją i haftują szaty liturgiczne. W ten sposób zdobywają środki na utrzymanie przedszkola, szkoły parafialnej oraz stołówki dla biednych dzieci kameruńskich. Ksiądz Proboszcz naszej parafii poprosił, aby Siostra Agnes uszyła dla naszej wspólnoty parafialnej dziesięć alb kapłańskich potrzebnych do sprawowania Mszy świętych. W lutym otrzymaliśmy przesyłkę z Kamerunu z zamówionymi szatami liturgicznymi. Siostra Agnes przysłała liczne fotografie ukazujące prace kobiet w Kamerunie. Jedno ze zdjęć przedstawia napis trzymany przez niewiasty kameruńskie z napisem: „Dziękujemy Ks. Proboszczowi, Księżom i całej Parafii św. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim”.

Zdzisław

W niedzielę 24 lutego bezpośrednio po Mszy świętej o godz. 16.00 odbyła się kolejna katecheza dla dorosłych. Jak wiemy, te spotkania w roku wiary odbywają się co miesiąc w naszym mieście na przemian w obydwu parafiach. W lutym katechezę na temat „CREDO” poprowadził nasz proboszcz, ks. dr Jacek Beksiński (przeczytaj na str. 5). Prowadzący zapowiedział, że jest to rozpoczęcie cyklu wykładów, które będą w naszej parafii na temat kolejnych prawd zawartych w „Składzie Apostolskim”. Katecheza cieszy się dużą frekwencją wiernych. Zawsze uczestniczy w niej także nasz ksiądz dziekan dekanatu – ks. dr Jacek Staszak.

Andrzej S.

Cyfrowy rzutnik tekstu został zainstalowany w naszej parafii przed okresem Wielkiego Postu. Odczuliśmy to wszyscy podczas nabożeństw, szczególnie w czasie śpiewania Gorzkich Żali. Czytelne ekrany LED umożliwiają łatwy i wyraźny odczyt tekstów pieśni. Bardzo łatwo można wpisać nowe pieśni i teksty dla użytku wiernych.

Czesław Kokoszka

do góry


 

U ŚW. JANA - WYDARZENIA PARAFIALNE

W dniach 27, 28 lutego i 1 marca b.r. w naszej parafii odbyły się rekolekcje dla młodzieży. Prowadził je ks. Rafał Ochojski ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Hasłem spotkań były Rekolekcje z Face-Bogiem. Czemu taki temat? Chyba dlatego, iż popularność portali społecznościowych w dzisiejszym świecie jest tak wielka, że prawie każdy młody człowiek korzysta z takiego medium. Dzisiaj, kiedy życie młodego człowieka jest przenoszone w wirtualność codzienności, potrzeba mocnego powrócenia do rzeczywistości, która go otacza. Dlatego temat - mimo iż kontrowersyjny, prawdziwy i rzeczywisty. Z wirtualności w realność. Z zamazania moralności w prawdę o sobie samym. Z pychy w służbę.

Każdego dnia rekolekcji młody człowiek mógł odkryć rzeczywistość Boga działającego. Boga, który przychodzi i jak Miłosierny Ojciec otacza swoimi ramionami każdą sekundę życia. Mimo tego, iż zdradzimy, to możemy wrócić. Mimo, iż zaplączemy się w jakieś powiązania możemy dzięki łasce pojednania wyzwolić się z nich. To jest łaska, która wylewa się nieustannie. Potrzeba właśnie jej jako energii „do odkurzacza” by móc prawdziwie sprzątać swoje serce (mieszkanie Ducha Świętego), a nie tylko udawać, że się to robi. Potrzeba łaski by chęci nawrócenia były realne, a nie wirtualne.

Dziękujemy młodzieży, która aktywnie zaangażowała się w uczestnictwo w tych rekolekcjach i zachęcamy: Realność jest piękniejsza od wirtualności, która jest ulotna i złudna. „Ducha nie gaście…”!

MDM

W każdym tygodniu o godz. 17:00 i 19:00 w naszym sanktuarium są sprawowane nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla dorosłych i młodzieży naszej parafii. W roku wiary tym bardzie staramy się zawierzać czas Kościoła Katolickiego Bożej Opatrzności. Czas dany nam w okresie Wielkiego Postu 2013 jest odnoszony nieustannie do Wiary wypełniającej codzienność człowieka. Każda minuta, każda sekunda jest naszym świadectwem wobec Boga, który posłał swojego Syna na ten nasz świat by wziął na swoje ramiona krzyż i odkupił winy, które przez grzech oddalają nas od Miłosiernego Ojca. Czas dany na modlitwie jest czasem naszej drogi, w której to daje się słyszeć słowa Chrystusa z ogrodu Oliwnego: „Czemu śpicie? Czuwajcie i módlcie się”. Modlitwa obdarza nas umocnieniem wiary, umocnieniem naszego chrześcijańskiego i katolickiego ja. Modlitwa to dar od samego Boga, który swoje życie ofiarował za każdego z nas. Pokuta i jałmużna jest naszym „amen” na tę Ofiarę samego Boga.

Już koniec Wielkiego Postu w tym roku – roku wiary. Chciej Drogi Parafianinie – jak nie miałeś czasu być na Drodze Krzyżowej chciej w tym czasie, gdy przyjdzie Triduum Paschalne uczestniczyć w umocnieniu swojej wiary i świadectwie – do którego zostałeś powołany.

MDM

Mija kolejny rok działalności Akcji Katolickiej przy parafii św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim. Jak co roku wstępem do rocznej działalności członków skupionych w Akcji Katolickiej było styczniowe spotkanie opłatkowe. W Wielkim Poście członkowie wraz ze swoim asystentem ks. Michałem Majeckim prowadzili jedną drogę krzyżową. W trakcie roku nie zapomniano o leśnym uroczysku Kruczek, gdzie uczestniczyliśmy w wiosennych porządkach. W trakcie kwietniowych rocznicowych uroczystości na Kruczku posadzono dwa Dęby Pamięci: Katyń i Smoleńsk, które mają upamiętniać tragiczne wydarzenia dla Polaków, które miały miejsce w czasie II wojny światowej i 10 kwietnia 2010 r. podczas katastrofy w Smoleńsku. Zostały także posadzone drzewa iglaste jako szpaner okalający uroczysko. W listopadzie współorganizowaliśmy jako Akcja Katolicka XIII Przegląd Pieśni Patriotycznej i Religijnej. Uczestniczyliśmy także w marszach w obronie wolnych mediów i Telewizji Trwam w Warszawie oraz w Janowie Lubelskim.

W swoim statucie mamy wpisaną pomoc potrzebującym, dlatego włączamy się jako sztab w akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. W 2012 roku, w sobotę 1 grudnia w sklepie Centrum zebraliśmy około 50 kg słodyczy i żywności od ludzi dobrej woli i przekazaliśmy do OPS, gdzie trafiły wszystkie dary zebrane przez innych uczestników akcji w Janowie Lubelskim; z nich przygotowano paczki mikołajowe. Żywym dowodem działalności Akcji Katolickiej jest już dwuletnia działalność filii świetlicy środowiskowej Stokrotka w Domu Parafialnym. Świetlica prowadzona jest we współpracy ze stowarzyszeniem Humanus - z prezesem Pawłem Wiśniewskim, oraz dziekanem ks. dr. Jackiem Staszakiem. Świetlica działa praktycznie cały rok, nie wyłączając okresu wakacyjnego. Dzieci uczestniczące w zajęciach dzięki pracy pań opiekunek uczą się, odrabiają lekcje, uczestniczą w zajęciach sportowych oraz integrują w codziennych spotkaniach z rówieśnikami. Corocznym punktem kulminacyjnym pracy świetlic Stokrotka jest wspólna Wigilia dzieci i rodziców oraz osób organizujących codzienną pracę świetlic. Spotkanie kończy się wręczeniem paczek - słodkich upominków przez Mikołaja, w rolę którego chętnie się wcielam, bo nic nie cieszy tak, jak uśmiech szczęśliwego dziecka.

Sławomir Dworak

16 lutego 2013 r. ministranci naszej parafii reprezentowali nasz dekanat w rozgrywkach Diecezji Sandomierskiej o Puchar Biskupa Sandomierskiego w Piłce Halowej. Wyruszyli z samego rana z uśmiechem na twarzy. Gdy dotarli do Koprzywnicy (poprzednie miejsce pracy ks. dziekana Jacka Staszaka – przyp. redakcja) z radością weszli do kościoła w parafii św. Floriana i uczestniczyli w Eucharystii. Po jej zakończeniu nastąpiło losowanie drużyn i droga na halę sportową. Tam rozpoczęły się rozgrywki. W grupie mieli ministrantów z następujących dekanatów: Zaklików, Nisko, Stalowa Wola. Po niezłej grze (wygrali bez większego problemu ze Stalową Wolą), jednak po podliczeniu bramek i punktów nie wyszli z grupy. Zjedli smaczny bigos i ciepłą herbatkę. Odebrali dyplom i z radością wróciliśmy do Janowa. Dziękujemy LSO naszej diecezji, a szczególnie ks. Ryszardowi Podlewskiemu za organizację, rodzinną atmosferę dla wszystkich drużyn w czasie rozgrywek. Za rok postaramy się znowu reprezentować nasz dekanat na rozgrywkach diecezjalnych.

MDM

do góry


Wydawca:

Parafia św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim

Redaguje zespół:

Dyrektor Redakcji: ks. dr Jacek Staszak

Redaktor naczelny: Józef Łukasiewicz

Asystent kościelny: ks. Michał Majecki

Adres redakcji:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela

23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. (0-15) 872-01-11

(C) 2001-2012