"RÓŻA W RODZINIE" NR 1 (139) WIELKANOC 2015

Powrót do okładki RwR

 

W numerze 1/2015 między innymi:

Anielskie Jasełka - s. Maksymilia

Kolędowanie Misyjne - : s. Łucja

Spotkanie Opłatkowe Rycerstwa Niepokalanej i chórku „Promyki Maryi” - s. Łucja

Koncert orkiestry dętej z Sanktuarium z Tuchowa - Ks. Jacek Staszak

Zimowy wyjazd na narty do Szczawnicy - s. Maksymilia

Rekolekcje Ruchu Czystych Serc w Janowie Lubelskim - nn

Pod okiem Opatrzności Bożej - s. Mirianna Krzos CSDP

Jak mija ten czas... - Stanisława Cz.

Wizytacja kanoniczna w parafii św. Jana Chrzciciela - Ks. Jacek Staszak

Ks. Antoni Paschalski - Józef Łukasiewicz

Nocna Droga Krzyżowa - Tomasz Rząd

Przyszli bo zaufali Jezusowi cz. 1 - Ks. Krystian Musiał

Kolędowanie dla dzieci - Agata Kowal z KSM

Rycerze Boga: ministranci i lektorzy - Ks. Krystian Musiał

Jadwiga dla młodych, przygotowania do ŚDM - Chmiel Mateusz

Rekolekcje – czas upiększania - Ks. Krystian Musiał

Z historii janowskiej parafii – rok 1906 - Józef Łukasiewicz.


REKOLEKCJE RUCHU CZYSTYCH SERC W JANOWIE LUBELSKIM

„Błogosławieni czystego serca,

albowiem oni Boga oglądać będą!” (Mt 5,8)

W dniach 3–5 marca 2015 w Sanktuarium Matki Bożej w Janowie Lub. odbyły się rekolekcje dla młodzieży, które poprowadziła w tym roku grupa liderów Ruchu Czystych Serc z Warszawy wspólnie z księdzem Szymonem Czuwarą, opiekunem wspólnoty RCS w Lublinie. W pierwszym dniu konferencji prowadzący przedstawili naszej młodzieży założenia Ruchu Czystych Serc, nazywanego kliniką czystych serc i szkołą miłości oraz przybliżyli postać patronki Ruchu Czystych Serc – błogosławionej Karoliny Kózkówny, dla której czystość była wartością ponad inne, a którą Bóg wybrał, aby była znakiem na dzisiejsze czasy, gdy trzeba walczyć o czystość serca z taką determinacją, jaką ona nam pokazała. Zwrócono także uwagę na różne aspekty czystości, sfery oddziaływania na czystość serca oraz skutki braku czystości. W drugim dniu rekolekcji grupa RCS poprowadziła adorację połączoną ze specjalnym rachunkiem sumienia przygotowującym do sakramentu pokuty. Podczas konferencji pojawił się temat czystości w relacji chłopak – dziewczyna oraz omówiono cechy prawdziwej męskości i kobiecości. Trzeciego dnia rekolekcji członkowie RCS podzielili się swoimi osobistymi świadectwami opartymi na założeniach modlitwy zawierzenia RCS, opowiadając o owocach trwania we wspólnocie RCS. W tym dniu do grupy z Warszawy dołączyła także para narzeczonych z RCS Lublin, którzy w lipcu przyjmą sakrament małżeństwa. Ola i Tomek dzieląc się swoim świadectwem, podkreślali, jak ważna jest czystość przedmałżeńska. Autentyczna miłość Boga i bliźniego jest możliwa tylko wtedy, gdy ma się czyste serce. Dlatego najważniejszym zadaniem życiowym każdego człowieka jest dojrzewanie do miłości, czyli zdobywanie daru czystego serca przez całkowite zawierzenie się Jezusowi. Członkowie Ruchu Czystych Serc wiedzą, że czystość to coś więcej niż tylko zachowywanie wstrzemięźliwości. To przylgnięcie do Pana Jezusa. Rzucenie się w Jego ramiona i trwanie w nich. To czystość myśli, słowa i wzroku. Ciągła praca nad sobą.

Po wytężonej pracy ewangelizacyjnej, młodzież z Warszawy miała niepowtarzalną okazję zwiedzenia oraz poznania historii Sanktuarium, którą przedstawił grupie kustosz Sanktuarium, ks. dr Jacek Staszak, prezentując także bogate w unikalne eksponaty muzeum parafialne. Ponadto grupa odwiedziła Kruczek – leśne uroczysko z kapliczką św. Antoniego w Lasach Janowskich oraz park rekreacji Zoom Natury nad Zalewem Janowskim. Niestety, pogoda uniemożliwiała dłuższe zwiedzanie, ale warszawiacy, urzeczeni pięknem janowskich terenów zapowiedzieli już swoją kolejną wizytę latem. Ekipa miała również wyjątkową szansę obejrzeć w Janowskim Ośrodku Kultury baśń muzyczną "Alicja w krainie czarów" przygotowaną przez Szkolne Koło Teatralne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie i była pod wrażeniem talentów uczniowskich tej szkoły.

Rekolekcje, a w szczególności żywe świadectwo innych młodych osób, mocno poruszyły serca młodzieży, pojawiły się nawet propozycje zawiązania wspólnoty RCS w Janowie Lubelskiem oraz chęć wyjazdu na tegoroczne letnie Rekolekcje RCS w Gródku nad Dunajcem. Dzięki temu iskra, która została rozpalona w młodych sercach, zostanie podtrzymana.

Czysta, bezinteresowna miłość jest w dzisiejszych czasach czymś bardzo cennym, o co warto walczyć. Do wspólnoty RCS wstępują młodzi ludzie, którzy doświadczyli nieuporządkowania w sferze płciowości oraz tacy, którzy tego typu problemów nigdy nie mieli, umacniając się nawzajem w przekonaniu, że wartości, które wyznają, są bliskie niemałej części młodego pokolenia. Istnieje już w świecie wielomilionowa rzesza młodych ludzi, którzy pragną uczyć się miłości od Jezusa i zdobyć dar czystego serca. Jest to duże wsparcie i motywacja, tak bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach, kiedy grzechy nieczyste ukazywane są jako coś przyjemnego, nieszkodliwego i zupełnie normalnego. We wspólnocie RCS młodzi ludzie pracują nad uporządkowaniem relacji z Bogiem, samym sobą oraz z drugim człowiekiem tak, aby opierać się pokusom, na które jesteśmy wystawiani każdego dnia. Czystość jest w tym procesie szczególnie ważna, ponieważ mocno kształtuje inne sfery naszego życia. Regularne spotkania grupy ludzi posiadających podobne dążenia umacniają na tej niełatwej drodze.

n.n

do góry


POD OKIEM OPATRZNOŚCI BOŻEJ

W związku z obchodzonym w Kościele Rokiem Życia Konsekrowanego kilka słów o Zgromadzeniu Sióstr Opatrzności Bożej.

Opatrzność ma tysiące sposobów, aby podnieść schylonych i pomóc wstać leżącym.

Zanim nastanie świt nowego dnia, posługując się dobrą ręką człowieka troszczy się o każdego z nas, szczególnie o tego najmniejszego i potrzebującego.

Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej powstaje w 1857 r. we Lwowie, w zaborze austriackim, jako odpowiedź na potrzeby ówczesnego społeczeństwa. Nędza, bezrobocie sprzyjają rozwojowi niemoralności i demoralizacji, która „rzuca na ziemię” szczególnie młode dziewczęta. Założycielka Zgromadzenia sługa Boża matka Antonina Mirska głęboko odczuwa zranienia i zagubienie dziewcząt błąkających się po bezdrożach życia i nie pozostaje bierna wobec tego problemu.

„Nic ponad miłość Chrystusa” i „Wszystko na większą Chwałę Bożą” – to motto życiowe, które przyświeca życiu i działalności Matki Założycielki, a dla następnych pokoleń sióstr staje się testamentem do wypełnienia. Zgromadzenie obejmuje troską nie tylko dziewczęta zagubione i zagrożone, ale także opuszczone, osierocone i chore. Powstają zakłady wychowawczo - poprawcze, ochronki, domy dla sierot. Pan Bóg błogosławi swojemu dziełu – powstają nowe placówki. Czasy powojenne zapisują się bolesną kartą w historii Zgromadzenia, któremu zostają odebrane zakłady poprawcze i przedszkola. Również w pracy katechetycznej pojawia się wiele trudności. Jedyną formą realizacji charyzmatu staje się opieka nad osobami chorymi psychicznie, niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo.

W latach siedemdziesiątych otwierają się nowe drogi posługi – siostry otrzymują zaproszenie do pracy misyjnej. Owocem pierwszej decyzji sióstr jest praca w Japonii, Szwajcarii, Ukrainie, Włoszech i Kamerunie.

W Polsce Zgromadzenie posługuje w 30 domach, w tym na dwóch placówkach w diecezji sandomierskiej. Jedną z nich jest Janów Lubelski, gdzie w parafii św. Jana Chrzciciela (Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i Różańcowej) siostry pracują od 60 lat.

Drugi dom w diecezji sandomierskiej to Irena koło Zaklikowa, gdzie prowadzony jest Dom Pomocy Społecznej dla 76 kobiet chorych psychicznie. Obserwując działalność sióstr w Irenie na przestrzeni lat można stwierdzić, że życie pensjonariuszek to nie tylko wegetacja czy przetrwanie, ale w pełni wartościowe życie, mające zasługę w Oczach Bożych. Jest to krzyż Miłości i miłość Krzyża.

Bóg w swojej Opatrzności jest fascynujący i zaskakujący. Takim się okazywał i okazuje w dziełach miłosierdzia prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej przez ponad 150 lat istnienia. Mając w sercu słowa świętego Jana Pawła II - „Waszym powołaniem jest Miłość. Przybliżać, uobecniać ją zwłaszcza tam, gdzie jej brak” - my Siostry Opatrzności Bożej pragniemy być obrazem Bożej Miłości w każdym miejscu, gdzie posyła nas Pan.

s. Mirianna Krzos CSDP

do góry


WIZYTACJA KANONICZNA W PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA

W dniach od 13 do 15 marca odbyła się wizytacja kanoniczna w naszej parafii. Wizytację przeprowadził ks. bp Edward Frankowski. Spotkał się on z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami w szkołach, pracownikami i radnymi Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta i Gminy. Wszędzie był przyjmowany bardzo serdecznie i gościnnie. Podziwiał współpracę samorządów i szkól z parafią.

Spotkał się z rodziną, w której są powołania zakonne i osobami chorymi. Odwiedził ks. Józefa Kuśmierczyka. Udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z gimnazjum. Słowem Bożym umacniał nas i nam błogosławił.

W niedzielę spotkał się mieszkańcami w Łążku Ordynackim oraz rodzinami kapłanów i sióstr zakonnych. Po południu wysłuchał sprawozdań ruchów i stowarzyszeń działających przy naszej parafii. Każda grupa pieknie się prezentowała i otrzymała błogosławieństwo apostolskie.

Ks. biskup Edward znalazł również czas, by odwiedzić Kruczek i Porytowe Wzgórze.

W imieniu wszystkich parafian składam serdeczne Bóg zapłać Ks. Biskupowi za wspólną modlitwę i przebywanie z nami.

Ks. Jacek Staszak

do góry


NOCNA DROGA KRZYŻOWA

W Aby wyruszyć w drogę dobrze jest znać kierunek, w jakim chcemy iść. Jednak czasami cel i często sens naszych poszukiwań znajdujemy po wyruszeniu na szlak, który ukryty jest gdzieś na trasie naszej wędrówki. W piątek 20 marca, o godzinie 20.00 odbyła się Msza Święta w janowskim Sanktuarium, która wprowadziła licznie zebranych wiernych w pierwszą Nocną Drogę Krzyżową Szlakiem Janowskiej Kalwarii. Po Mszy Świętej wszyscy ruszyli ku pierwszej stacji na Białej. Rozważania podzielone były na dwa etapy. Pierwszy, wprowadzający, był czytany podczas zbliżania się do każdej stacji i dotyczył bezpośrednio Męki Pańskiej. Drugi zawierał swoistą treść rozważań opartych na roli misji w życiu każdego z nas i był rozważany po dotarciu na miejsce stacyjne. W szóstej stacji, w której Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi, mogliśmy m.in. usłyszeć:

„Człowiek, który żyje misją, zawsze pozostaje samotny. W sobie ma sens, a przed oczami cel. Jedno i drugie jest niewidoczne dla ludzi. Misja jest czymś wewnętrznym, osobistym i niezrozumiałym dla innych" Dzięki rozważanym treściom każdy z uczestników mógł sobie zadać pytanie, które padło w jednym z rozważań:

Czy masz już misję, dla której jesteś gotów podjąć wyzwanie?

„W Drodze Krzyżowej wzięło udział ok. 500 osób, wśród nich byli kapłani janowskich parafii i nie tylko. Wśród uczestników przeważali ludzie młodzi, choć nie brakowało także i ludzi starszych. Inicjatywa Drogi Krzyżowej Szlakiem Kalwarii Janowskiej pokazuje, że jest wielkie pragnienie w sercach wielu z nas, aby wspólnie spotkać się i w takiej formie oddać modlitwie.

Podkreślił to ks. Jacek Staszak: miejmy nadzieję, że „Nocna Droga Krzyżowa” na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń naszego miasta”.

Tomasz Rząd

do góry

 


Wydawca:

Parafia św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim

Redaguje zespół:

Dyrektorzy Redakcji: ks. dr Jacek Staszak i ks. dr Jacek Beksiński

Redaktor techniczny: mgr inż. Michał Łukasz

Adres redakcji:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela

23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. 15 872 01 11

(C) 2001-2015