"RÓŻA W RODZINIE" NR 3/2015 (141) LISTOPAD

Powrót do okładki RwR

 

W numerze 3/2015 między innymi:

Życzymy Wszystkiego Najlepszego... - s. Łucja

Wakacje nad Bugiem – s. Maksymilia

Adopcja serca - s. Łucja

Diecezjalne Dni Młodych w Staszowie - s. Maksymilia

Światowy Dzień Misyjny – s. Maksymilia

Bliżej Jezusa - ks. Krystian

Ministrant – nie tylko przy ołtarzu - ks. Krystian

Z różańcem przez życie - ks. Krystian

Umiłowali Jezusa Eucharystycznego - Natalia Kuśmierczyk

Przez promocję do radości - Jakub Małysz

Pogłębienie wiary: Pielgrzymki dawniej i dziś - Ks. Edward Walewander


ADOPCJA SERCA

2 września 2015 r. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim gościła misjonarkę z Kamerunu – siostrę Annuncjatę Waszewską ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Siostra przybliżyła zebranym dzieciom i nauczycielom życie ludzi na kontynencie afrykańskim, pokazała zdjęcia i opowiedziała o dziewczynce, którą szkoła objęła adopcją serca.

Dziewczynka ta ma na imię Delphine Sylvanie i nazywa się Nkolo. W Kamerunie uczęszcza do klasy tzw. CE II, czyli naszej IV klasy. Dzięki naszej wpłacie – 300 zł – będzie mogła kontynuować naukę, gdyż jej poprzedni rodzice adopcyjni zrezygnowali z dalszej adopcji. Jest ubrana w szkolny mundurek bo tak chodzą do szkoły dziewczynki w Essengbot (gdzie Siostry Opatrzności Bożej prowadzą szkołę, przedszkole i przychodnię zdrowia oraz pracownię szycia i haftu).

Siostra Regina, która zajmuje się w Kamerunie adopcją dzieci, serdecznie pozdrawia dyrekcję, nauczycieli i pracowników szkoły, dzieci i ich rodziców, dziękuje za wsparcie materialne i modlitwę oraz życzy wszystkim wszelkich łask i Bożego błogosławieństwa w roku szkolnym 2015/2016.

s. Łucja

do góry


ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY

Dobiega końca rok duszpasterski, który przeżywamy pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Jego swoistym zwieńczeniem staje się Tydzień Misyjny, który przypomina nam, że każdy, kto przeżył prawdziwe nawrócenie i pragnie żyć według wskazań Ewangelii, powinien również dzielić się swoją wiarą z innymi.

18 października 2015 roku w Kościele powszechnym obchodzony był Światowy Dzień Misyjny pod hasłem „Od nawrócenia do misji”. Główną ideą Niedzieli Misyjnej jest przypomnienie każdemu wierzącemu, że jest odpowiedzialny za pomoc Kościołowi misyjnemu. O tym obowiązku przypomina co roku papież Franciszek. W tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Misyjny papież dużo uwagi poświęca osobom zakonnym z racji przeżywanego roku życia konsekrowanego. Zachęca jednocześnie katolików do „misyjnej pasji”, która ma się skupić na ukazaniu oblicza Chrystusa każdemu człowiekowi.

W parafii św. Jana Chrzciciela podczas Mszy Świętej o godz. 10.30 Ks. Sylwester Utnik wygłosił kazanie do dzieci na temat misyjności Kościoła. Ponadto dzieci z Koła Misyjnego w strojach kontynentalnych przyniosły do ołtarza dary, które symbolizowały solidarność z krajami misyjnymi oraz wsparcie modlitewne i materialne dla misji i misjonarzy. Tego dnia wszyscy zebrani modlili się również w intencji ks. Łukasza Wojciechowskiego, który obchodził swoje imieniny. Dzieci i młodzież złożyli solenizantowi najserdeczniejsze życzenia: błogosławieństwa Bożego oraz opieki Matki Bożej Janowskiej. Po Mszy św., którą swoim śpiewem uświetniła schola z Białej pod kierunkiem pani Ani Król, dzieci zostały poczęstowane przez księdza Łukasza pysznymi cukierkami.

Niedziela Misyjna jest to taki dzień w roku, kiedy każdy może wspomóc dzieło misyjne Kościoła. Zebrana w tym dniu pomoc materialna przekazywana jest na konkretne projekty, m.in. utrzymanie diecezji i katechetów, budowa nowych kościołów, kaplic i budynków parafialnych oraz remonty już istniejących, budowa bibliotek, szpitali i szkół, czy wyposażenie w środki dydaktyczne i audiowizualne.

Jako wierzący winniśmy zawsze z zapałem i radością wspierać misjonarzy oraz mieć świadomość, że uczestniczymy w tym wielkim Bożym działaniu oraz że Chrystus powołuje nas jako swoich najbliższych współpracowników. Pamiętajmy także o modlitwie w intencji nowych powołań misyjnych, by nie zabrakło tych, którzy zaniosą Dobrą Nowinę o Chrystusie na krańce świata.

s. Maksymilia

do góry


PRZEZ PROMOCJĘ DO RADOŚCI

W niedzielę 13 września w parafii św. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim młodzi zorganizowali „Niedzielę Promocyjną ŚDM”. W czasie mszy świętych ks. Krystian Musiał przybliżył parafianom idee Światowych Dni Młodzieży, ich przebieg oraz podkreślił, jak wielką rolę w tym wydarzeniu ma do odegrania każdy z nas, niezależenie od wieku. Pomocą w lepszym zrozumieniu czym są ŚDM była prezentacja kl. Michała Zasowskiego. W tym dniu gościliśmy także w naszej parafii Olgę Surmę i Jana Bieleckiego – wolontariuszy z Diecezjalnego Centrum ŚDM oraz Barbarę Skibińską, którzy podzielili się doświadczeniem przebywania na ŚDM w Madrycie.

„Celem naszego dzisiejszego spotkania było promowanie Spotkania Młodzieży w Krakowie. Chcemy, aby w to wielkie wydarzenie zaangażowali się wszyscy nasi parafianie. Młodzi przez całą niedzielę byli dostępni dla parafian. Wszyscy mogli uzyskać informacje na temat Światowych Dni Młodych, a także zakupić gadżety SDM oraz wypieki naszych wolontariuszek” – podkreśla ks. Krystian.

„Staramy się jak najlepiej przygotować do tego wydarzenia. Dlatego zachęcamy chorych, by włączali się w Akcję L4. Ludzi młodych zachęcamy, aby włączyli się w akcję „Młodzi dla młodych”, której celem jest podjęcie abstynencji w intencji ŚDM. Naszym pomysłem jest Akcja „Duchowa Armia ŚDM”, której celem jest modlitwa w intencji młodzieży oraz ŚDM” – zaznacza Karol Piecyk – lider.

W naszej parafii działa także Parafialne Biuro ŚDM, w którym każdy może otrzymać informacje o ŚDM. Biuro czynne jest codziennie w godz. 17.00 – 18.00.

Jakub Małysz

do góry

 


Wydawca:

Parafia św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim

Redaguje zespół:

Dyrektorzy Redakcji: ks. dr Jacek Staszak i ks. dr Jacek Beksiński

Redaktor techniczny: mgr inż. Michał Łukasz

Adres redakcji:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela

23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. 15 872 01 11

(C) 2001-2015