"RÓŻA W RODZINIE" NR 1 (143) 2016  WIELKANOC

Powrót do okładki RwR

 

W numerze 1/2016 między innymi:

Kolędnicy misyjni - s. Maksymilia

Kolędować każdy może...- s. Maksymilia

Spotkanie opłatkowe Koła Misyjnego - s. Maksymilia

Olimpiada Teologii Katolickiej - s. Maksymilia

Poświęcenie obrazu świętego Jana Pawła II – s. Łucja

List z Wołynia - ks. Władysław Czajka

Zarys nauczania Kościoła katolickiego na temat chrztu św. – s. Łucja

Chrzest Polski - ks. Piotr Tylec

Wspomnienia z pracy wikariusza w latach 1927-1932 - ks. Michał Jabłoński

Ferie z wartościami w Zakopanem - s. Maksymilia

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej - s. Łucja

Niedziela Palmowa w Kolegiacie Janowskiej - s. Łucja


OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

13 stycznia 2016 roku w Sandomierzu odbył się finał diecezjalny XXVI Olimpiady Teologii Katolickiej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, która przebiega pod hasłem: „Święty Jan Paweł II - wychowawca młodych pokoleń”. Wzięło w nim udział trzydziestu finalistów etapów szkolnych. Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim reprezentowali: Paulina Duda z kl. IF i Mateusz Blacha z kl. IA, który zajął III miejsce. Jako laureat etapu diecezjalnego będzie reprezentował diecezję w finale ogólnopolskim w Łowiczu. Zwycięzcy otrzymali oprócz nagród książkowych i upominków, indeksy studenckie na Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Natomiast wszystkim uczestnikom wręczone zostały dyplomy i okolicznościowe upominki.

Mateusz mieszka na terenie parafii św. Jana Chrzciciela, więc tym bardziej się cieszymy z jego zwycięstwa. Serdecznie mu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

s. Maksymilia

do góry


POŚWIĘCENIE OBRAZU ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

7 lutego 2016 r. podczas niedzielnej Eucharystii o godzinie 10:30 miało miejsce w naszym Sanktuarium – janowskiej kolegiacie poświęcenie obrazu świętego Jana Pawła II. Aktu tego dokonał ks. kustosz – dr Jacek Staszak. Obraz przed poświeceniem został umieszczony w bocznym ołtarzu i tu będzie odbierał publiczny kult nasz wielki Papież Polak.

Akcenty papieskie podkreśliła schola „Promyki Maryi”, która w tym dniu śpiewała podczas liturgii Mszy św. w odświętnych strojach. Dzieci zanosiły też modlitwę wiernych za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II.

Sam akt poświęcenia odbył się pod koniec liturgii Mszy św. W lewej nawie bocznej zgromadziło się bardzo wielu wiernych, a szczególnie dzieci. Ks. Proboszcz poświęcił obraz przedstawiający naszego największego Rodaka i odmówił modlitwę do św. Papieża, potem schola wykonała piosenkę „Skarby Jana Pawła II”, następnie Artur Ruszewski odczytał modlitwę o wyproszenie łask za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i wszyscy zebrani zaśpiewali ulubioną pieśń Papieża – „Barkę”.

Niech ten akt poświęcenia obrazu naszego wielkiego Świętego będzie dla nas przypomnieniem, że my też jesteśmy powołani do świętości. Św. Jan Paweł II mówił: „nie lękajcie się być świętymi nowego tysiąclecia”. On wszystko opierał na miłości i całkowitym oddaniu się Bogu, który był dla niego źródłem świętości. On swoją świętością potrafił zafascynować bardzo wielu ludzi. Uczmy się świętości od naszego Papieża, poznawajmy jego życie i bogate nauczanie. Czyńmy wszystko dla większej chwały Bożej!

Święty Janie Pawle II wstawiaj się za nami, za naszymi rodzinami, naszą parafią i całą Ojczyzną.

s. Łucja

do góry


ZARYS NAUCZANIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO NA TEMAT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Chrzest – sakrament chrześcijańskiej inicjacji, włączający człowieka do wspólnoty Kościoła Chrystusowego przez obrzęd obmycia wodą w imię Trójcy Świętej. Jest to pierwszy i najważniejszy sakrament, ustanowiony przez zmartwychwstałego Chrystusa, który w tzw. mowie misyjnej (Mk 16,15-18) polecił uczniom udzielanie chrztu wszystkim narodom.

Sakrament chrztu świętego gładzi grzech pierworodny oraz wszystkie grzechy osobiste i kary za grzechy, zapoczątkowuje w człowieku życie w łasce Bożej, wyciska niezatarte duchowe znamię upodabniające do Chrystusa oraz stanowi fundament jedności Kościoła.

Jest udzielany jeden raz przez polanie lub zanurzenie w wodzie i nie może być powtórzony. Wypowiada się przy tym następującą formułę: [imię], Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Zwyczajnymi szafarzami chrztu są biskupi, kapłani i diakoni, zaś w niebezpieczeństwie śmierci każdy człowiek (nawet niewierzący), który kieruje się właściwą intencją. Rozróżnia się chrzest wodą, chrzest pragnienia oraz chrzest krwi (męczeństwo).

Kościół od samego początku włączał nowych członków do swej wspólnoty przez chrzest (Dz 8,12.36, Rz 6,3). W Kościele pierwotnym istniał zwyczaj przyjmowania chrztu przez „całe domy” (1 Kor 1,16, Dz 11,14), najdawniejsza Tradycja chrześcijańska potwierdza praktykę chrztu dzieci. Najczęściej chrzczono przez zanurzenie w wodzie (przy źródle, w rzece, jeziorze), zaś przy większej liczbie osób i w więzieniach przez trzykrotne polanie wodą głowy z równoczesnym wypowiedzeniem formuły chrzcielnej. Najpierw powstawały tzw. baptysteria, czyli baseny do chrzczenia, z biegiem czasu przekształcono je w chrzcielnice kościelne. Wraz z rozszerzaniem się chrześcijaństwa stopniowo dodawano nowe obrzędy. Ryt chrztu ujednolicono w potrydenckim „Rytuale rzymskim” w 1614 r. i zamieszczono oddzielne formuły dla dorosłych i dzieci.

Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium (4.12.1963) zalecił opracowanie nowego obrzędu chrztu. W Polsce został on wprowadzony na Wielkanoc 1973 roku („Obrzędy chrztu dzieci”, Katowice 1972). Pierwszeństwo ma obecnie chrzest większej liczby dzieci, podczas mszy świętej, w obecności wiernych, w dialogu między szafarzem a rodzicami i chrzestnymi.

Oprac. s. Łucja Turos

do góry


FERIE Z WARTOŚCIAMI W ZAKOPANEM

W dniach od 22 do 27 lutego 2016 roku dzieci i młodzież z parafii św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim pod opieką Ks. Łukasza Wojciechowskiego, Ks. Sylwestra Utnika i s. Maksymilii Grzyśnik spędzali ferie w Zakopanem. Uczestnicy wyjazdu do Zakopanego brali udział w licznych atrakcjach, tj. jazda na łyżwach i na nartach, kulig z ogniskiem, kąpiel na termach w Białce Tatrzańskiej, spacer Doliną Kościeliską oraz pobyt na Gubałówce. Każdego dnia uczestniczyli we Mszy świętej w Sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik na Olczy lub w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej na Krzeptówkach. Bogu niech będą dzięki za śnieg, który obficie napadał w drugą noc naszego pobytu w górach, dzięki czemu warunki do szusowania były doskonałe. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się naszym Księżom oraz Ks. Proboszczowi Jackowi Staszakowi, którzy dofinansowali nasz pobyt w Zakopanem. Niezapomniane chwile zapisujemy w sercach i czekamy na kolejny wyjazd.

s. Maksymilia

do góry

 


Wydawca:

Parafia św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim

Redaguje zespół:

Dyrektorzy Redakcji: ks. dr Jacek Staszak i ks. dr Jacek Beksiński

Redaktor techniczny: mgr inż. Michał Łukasz

Adres redakcji:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela

23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. 15 872 01 11

(C) 2001-2016