"RÓŻA W RODZINIE" NR 2 (144) 2016  LIPIEC

Powrót do okładki RwR

 

W numerze 2 (144) 2016 między innymi:

Przybliżmy się do źródła Miłosierdzia Bożego - s. Łucja Turos

„Kolejny krok ku kapłaństwu” - kl. Grzegorz Wasąg

„Miłosierdzie Boże na wieki wychwalać będę” – Teresa Duda

Pielgrzymowanie ubogaca - s. Łucja

Świętowanie Jubileuszu Chrztu Polski w Janowie Lubelskim - s. Łucja

Jubileusz święceń kapłańskich Ks. Biskupa Jana Śrutwy i kapłanów - s. Łucja

Święcenia diakonatu w Archidiecezji Lubelskiej - dn Maciej Molicki

Wspólne świętowanie w Sandomierzu - Teresa Duda

Zaprosić Chrystusa - ks. Adam Stachowicz

"Miłość mi wszystko wyjaśniła” - s. Maksymilia

Złoty i srebrny jubileusz życia zakonnego - s. Maksymilia

 


KOLEJNY KROK KU KAPŁAŃSTWU

W Nadzwyczajnym Roku Jubileuszowym w parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim klerycy z roku III otrzymali posługę lektora, misja ta polega na podjęciu większej odpowiedzialności za losy słowa Bożego w świecie. Klerycy z roku IV przyjęli posługę akolity. Akolita ma pomagać kapłanom w rozdzielaniu Najświętszej Eucharystii, zanoszeniu Komunii chorym oraz w dbaniu o naczynia liturgiczne. Jednocześnie jest on wezwany do bardziej świadomego uczestnictwa w Mszy Świętej i oddawania czci Najświętszemu Sakramentowi.

Dla mnie samego posługa akolity to wielka łaska za którą Bogu dziękuje, zdaje sobie sprawę z wielkiej odpowiedzialności jaka na mnie spoczywa. Dlatego proszę wszystkich parafian o modlitwę w mojej intencji, abym godnie sprawował posługę akolity i jak najlepiej przygotował się do kapłaństwa.

Za wszelką życzliwość dziękuję i zapewniam o pamięci modlitewnej.

kl. Grzegorz Wasąg

do góry


MIŁOSIERDZIE BOŻE NA WIEKI WYCHWALAĆ BĘDĘ”

Dnia 22 maja 2016 roku w parafii Brzeziny, członkowie Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów z dekanatu janowskiego i modliborskiego przeszli przez Bramę Miłosierdzia. Po odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego przez ks. Proboszcza Krzysztofa Woźniaka, Wspólnota z parafii Św. Jana Chrzciciela z Janowa Lubelskiego przewodniczyła adoracji Najświętszego Sakramentu. Płynęły przed Boży tron słowa uwielbienia i czci nieskończonej Miłości Boga. W dziękczynieniu wierni oddawali hołd Bożemu Miłosierdziu, ze świadomością, że Pan Jezus pragnie ogarnąć wszystkie serca swoją gorejącą Miłością, a także wynagradzali za całą niewdzięczność i obojętność ludzką oraz zanosili prośby, aby każdy człowiek poznał miłość wypływającą z Bożego Serca, otworzył swoje serce i zawierzył tej Miłości i Bożemu Miłosierdziu, przez pośrednictwo Matki Najświętszej, Matki Miłosierdzia.

Ksiądz Proboszcz Krzysztof z wdzięcznością i dużym uznaniem, dziękował za tak liczną obecność członków Wspólnot w parafii oraz wspólną, głęboką modlitwę wraz z Jego parafianami.

Teresa Duda

do góry


JUBILEUSZ ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KS. BISKUPA JANA ŚRUTWY I KAPŁANÓW

C31 maja br. w naszej janowskiej kolegiacie gościł Ksiądz Biskup Jan Śrutwa - biskup senior Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, który przybył wraz z kapłanami z rocznika święceń kapłańskich, by świętować u stóp Matki Bożej łaskawej i Różańcowej 52 rocznicę kapłaństwa.

Z tej okazji dzieci z Publicznej szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim przygotowały krótki program słowno – muzyczny zawierający wiersze, życzenia i piosenkę połączoną z tańcem ewangelizacyjnym. Dzieci wręczyły Księdzu Biskupowi i wszystkim Księżom jubilatom róże.

Jubileuszowej Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił Ksiądz Biskup Jan Śrutwa. Po liturgicznym pozdrowieniu Ksiądz Proboszcz, a zarazem Kustosz – ks. kan. dr Jacek Staszak, przywitał Księdza Biskupa i Kapłanów Jubilatów oraz wyraził radość z ich przybycia. Dziękowali oni Bogu przez przyczynę naszej Janowskiej Pani za dar kapłaństwa i wszystkie otrzymane łaski i dary, prosili o nowe, święte powołania do służby Bożej w Kościele.

Przy okazji tego Jubileuszu dziękujmy Bogu za naszych kapłanów, za ich obecność i posługę wśród nas, za wszystko dobro, które się staje naszym udziałem, za czas, siły i talenty, którymi nam służą, prośmy o obfite owoce ich kapłańskiej służby. Otaczajmy ich naszą szczerą modlitwą.

s. Łucja

do góry


ŚWIĘCENIA DIAKONATU W ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ

Dnia 7 maja w kościele parafialnym p.w. Ducha Świętego w Poniatowej i w Bazylice św. Anny w Lubartowie odbyły się święcenia diakonatu dla archidiecezji lubelskiej, które przyjęło 11 alumnów Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Posługa diakona to pierwszy stopień święceń kapłańskich, który wiąże się z publicznym wyznaniem wiary, przyrzeczeniem posłuszeństwa własnemu ordynariuszowi i przestrzeganiem celibatu.

Diakoni głoszą słowo Boże, posługują przy ołtarzu asystując prezbiterom w czasie Mszy Świętej, prowadzą nabożeństwa oraz mogą udzielać sakramentu chrztu, błogosławić związki małżeńskie oraz jako szafarze zwyczajni mogą udzielać wiernym Komunii Świętej, a także prowadzić pogrzeby na cmentarz.

Posługa diakona, którą przyjąłem w Poniatowej z rąk arcybiskupa Stanisława Budzika, metropolity lubelskiego, to dla mnie wielki, niezasłużony dar od Pana Boga. Często zastanawiam się, dlaczego Chrystus zdecydował się powołać właśnie mnie do służby kapłańskiej. Zdecydowałem się pełnić Jego wolę i żyć z Nim i dla Niego jako sługa Kościoła.

Proszę serdecznie wszystkich parafian o modlitwę za mnie i moich przyjaciół - rodaków, którzy kroczą ku kapłaństwu. O wszystkich pamiętam w modlitwie!

dn Maciej Molicki

do góry


ZAPROSIĆ CHRYSTUSA

WW dniach od 2 do 5 czerwca odbyła się kolejna tura rekolekcji ewangelizacyjnych dla rodzin, których prowadzenia podjęli się członkowie Diakoni Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie oraz pary należące do wspólnoty Domowego Kościoła. -Takie rekolekcje przeżywane z rodzinami pokazują jak piękne jest życie małżeńskie i rodzinne, jeśli zaprosi się do niego Chrystusa –zaznacza animatorka Ania Sroka.

Tym razem czterodniowe duchowe ćwiczenia miały miejsce w Sanktuarium w Janowie Lubelskim. Motyw przewodni, czyli życie małżeńskie i rodzinne w pryzmacie wspólnoty Kościoła towarzyszył uczestnikom codziennie. Nieodłącznymi elementami każdego dnia były: Eucharystia, nabożeństwo ewangelizacyjne oraz spotkanie w grupach. Uczestnicy rekolekcji pochylali się nad relacją osobistą i małżeńską do Jezusa Chrystusa. Wspólnota liczyła ok. 70 osób, a niektóre punkty pro-gramu gromadziły większą liczbę małżeństw. Jak informuje Karolina Martyniuk:- Każdy mógł znaleźć najdogodniejszą dla siebie formę duchowego rozwoju. W przeżywaniu treści pomogły przygotowane przez młodzież i dorosłych pantomimy, pieśni, filmy ewangelizacyjne oraz konferencje, a przede wszystkim świadectwa życia par uczestniczących w spotkaniach. Nie zabrakło także chwil dla rodziny, bo to właśnie poświęcony sobie nawzajem czas – a nie żadne, choćby największe dobro materialne – jest tym, co buduje małżeństwo i rodzinę. Wszystkich uczestników połączyło wspólne pragnienie budowania szczęśliwego ogniska domowego, w centrum którego jest Chrystus. Biorący udział w rekolekcjach przyjęli Go jako Pana i Zbawiciela wierząc, że będzie ich prowadził i umacniał – podkreśla pomagająca przy prowadzeniu zajęć animatorka.

ks. Adam Stachowicz

do góry


ZŁOTY I SREBRNY JUBILEUSZ ŻYCIA ZAKONNEGO

19 czerwca 2016 roku w pięknie ustrojonej przez s. Zofię Kolaniak kolegiacie janowskiej miała miejsce niecodzienna uroczystość. Dwie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej obchodziły jubileusze życia zakonnego. Siostra Felicja Krzysztoń świętowała jubileusz 50-lecia, natomiast siostra Przełożona Łucja Turos 25-lecia życia zakonnego. Świętowanie rozpoczęło się Mszą świętą, którą celebrowało ośmiu kapłanów pod przewodnictwem Ks. Biskupa seniora diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Stefana Regmunta. Liturgię uświetnił śpiew Chóru Nauczycielskiego prowadzonego przez Pana Marka Sulowskiego.

Podczas Eucharystii Czcigodne Jubilatki odnowiły swoje śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Gest ten stał się ponownym potwierdzeniem miłości Oblubienic do Oblubieńca – Jezusa Chrystusa. We wspólnym dziękczynieniu Bogu za te piękne Jubileusze wzięły udział licznie przybyłe Siostry Opatrzności Bożej na czele z Matką Generalną Antoniną Kasjaniuk i Radą Generalną, Siostry Służebnice Niepokalanej Maryi Panny oraz wielu zaproszonych gości.

Po uroczystej Mszy Świętej i licznych życzeniach składanych przez dzieci, młodzież i dorosłych zebrani udali się do sali różańcowej, gdzie obejrzeli przedstawienie pt.: "Stół Boga Ojca", przygotowane przez dzieci i młodzież pod kierunkiem s. Maksymilii Grzyśnik. Następnie wszyscy udali się na obiad, podczas którego Ks. Biskup i niektórzy goście dzielili się wspomnieniami związanymi z Jubilatkami.

Kochanym Siostrom życzymy, by coraz ściślej zjednoczone ze swoim Oblubieńcem doczekały kolejnych pięknych jubileuszy. Za św. Janem Pawłem II wołamy: "Jesteście oblubienicami Ducha Świętego! Waszym powołaniem jest Miłość. Przybliżać, uobecniać ją zawsze tam, gdzie jej brak. Obyście, drogie siostry, zawsze radowały się radością waszego powołania, nawet wówczas, gdy przychodzi wam doświadczać wewnętrznych trudności, bo wiemy, że tak bywa. Drogi życia wewnętrznego są nieraz drogami duchowej ciemności. A także i zewnętrznych cierpień, bo tego życie wam na pewno nie oszczędza". Pamiętamy w modlitwie.

s. Maksymilia

do góry

 


Wydawca:

Parafia św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim

Redaguje zespół:

Dyrektorzy Redakcji: ks. dr Jacek Staszak i ks. dr Jacek Beksiński

Redaktor techniczny: mgr inż. Michał Łukasz

Adres redakcji:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela

23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. 15 872 01 11

(C) 2001-2016