"RÓŻA W RODZINIE" NR 4 (146) 2016 - BOŻE NARODZENIE

Powrót do okładki RwR

 

W numerze 4 (146) 2016 między innymi:

Boże Narodzenie 2016 r. - ks. Edward Walewander - KUL

Wielbić Pana chcę...- Teresa Duda

Zapraszamy do Domowego Kościoła - ks. Grzegorz Polak

Serce w salonie piękności - s. Maksymilia

Zakończenie Roku Miłosierdzia - s. Łucja

Inauguracja Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej Eutrapelia - s. Maksymilia

VI Diecezjalna Pielgrzymka Kół Różańcowych – red.

Wyjazd do Zakopanego - Katarzyna Misiura

Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej i Łagiewnik - Maria Widz

Wspomnienie po 20 latach - ks. Jan Sobczak

 


WIELBIĆ PANA CHCĘ...

W dniach 4-5 listopada 2016, w ramach Ogólnopolskiej Nowenny Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów, odbyła się po raz kolejny całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Janowie Lubelskim.

W poszczególnych godzinach adoracyjnych wybrzmiewały akty uwielbienia, dziękczynienia Panu Bogu za Rok Miłosierdzia, 1050 rocznicę Chrztu Polski, przebłagania i wynagradzania za wszelkie zniewagi i grzechy osobiste i społeczne, które ranią Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. Modlono się za Ojca Świętego Franciszka, biskupów, kapłanów i siostry zakonne, w intencji naszej Ojczyzny Polski, za Prezydenta Andrzeja Dudę, rządzących oraz za Europę wierną Chrystusowi, za prześladowanych i mordowanych chrześcijan, o rozwiązanie kryzysu migracyjnego, o pokój na świecie, o beatyfikację Służebnicy Bożej Rozalii Celakównej oraz za dusze wszystkich zmarłych. Proszono o silną wiarę w rodzinach, o powstawanie nowych Wspólnot i dokonanie Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ojczyźnie i w świecie.

Adoracja rozpoczęła się Mszą św. 4 listopada o godz. 18:00. Pasterka o godz. 23:00 odprawiona została przez ks. prob. Jacka Staszaka, z oprawą liturgiczną członków Urzędu Miejskiego i Starostwa, zaś kończyła się Eucharystią następnego dnia o godz. 18,00 pod przewodnictwem ks. Rafała Kułagi - rektora Wyższego Seminarium Duchownego z Sandomierza, z oprawą Wspólnoty Intronizacyjnej z Sanktuarium.

W adoracji uczestniczyli członkowie urzędów, stowarzyszeń, wspólnot, grup modlitewnych dorosłych, osób niepełnosprawnych, młodzieżowych oraz dzieci wraz z kapłanami, siostrami zakonnymi i katechetami. W adoracji wzięły udział również Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ z parafii: św. Jadwigi Królowej w Janowie Lub., Andrzejowa, Godziszowa, Wólki Ratajskiej, Dzwoli, a także z Brzezin, Modliborzyc, Wierzchowisk i Zdziłowic.

Członkowie Wspólnoty Intronizacyjnej z Sanktuarium serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom modlitwy adoracyjnej za tak wielkie zaangażowanie i trwanie z miłością przed Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie.

Bóg zapłać. Króluj nam Chryste!

Teresa Duda

do góry


ZAPRASZAMY DO DOMOWEGO KOŚCIOŁA

Domowy Kościół to wspólnota rodzin w ramach Ruchu Światło- Życie. To miejsce w Kościele dla całych rodzin, małżeństw i dzieci. To miejsce dobrego wzrostu, rozwoju i pogłębiania relacji, relacji z bliskimi i z Panem Bogiem. Domowy Kościół jest wspólnotą dla małżeństw, które chcą być blisko siebie, chcą się nawzajem uświęcać i chcą doświadczać żywej wiary na co dzień. W obu parafiach naszego miasta istnieją kręgi Domowego Kościoła. Zapraszamy wszystkie małżeństwa niezależnie od stażu małżeńskiego, aby się przyłączyły do naszej wspólnoty. Prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny: Beata i Andrzej Werescy (600 167 404).

ks. Grzegorz Polak

do góry


ZAKOŃCZENIE ROKU MIŁOSIERDZIA

W całym Kościele Rok Miłosierdzia zakończył się 20 listopada 2016 r. Z tej okazji dzieci i młodzież naszej parafii przygotowały program słowno – muzyczny o Św. Siostrze Faustynie Kowalskiej i orędziu Bożego Miłosierdzia, które przekazała światu.

Pana Jezusa przedstawiał Mateusz Stolarek, w rolę Heleny Kowalskiej wcieliła się Emilia Król, Siostrę Faustynę zagrała Karolina Kozak. Dzieci i młodzież w kilku scenach zaprezentowały różne wydarzenia z życia sekretarki Bożego Miłosierdzia oraz podstawowe formy kultu Miłosierdzia Bożego. Chórek „Promyki Maryi” uświetnił całość swoim śpiewem i tańcem, akompaniował Artur Ruszewski.

Kościół, odwołując się do tajemnicy krzyża i zmartwychwstania, naucza o Bożym miłosierdziu, które jest źródłem zbawienia człowieka. Święty Papież Jan Paweł II w 2002 r. w Krakowie głosił:

„Trzeba, ażeby orędzie o miłosiernej miłości zabrzmiało z nową mocą. Świat potrzebuje tej miłości. Nadszedł czas, żeby Chrystusowe przesłanie dotarło do wszystkich. Nadszedł czas, aby orędzie o Bożym miłosierdziu wlało w ludzkie serca nadzieję i stało się zarzewiem cywilizacji miłości”.

Orędzie miłosierdzia Kościół pragnie niestrudzenie głosić żarliwym słowem i gorliwą praktyką miłosierdzia. Dlatego ciągle wskazuje przykłady tych, którzy w imię miłości Boga i człowieka „szli i owoc przynosili”.

W misterium oprócz postaci świętej Faustyny Kowalskiej zostały przedstawione: siostra Antonina Mirska – założycielka Sióstr Opatrzności Bożej, Święta Matka Teresa z Kalkuty i Święty Jan Paweł II.

Mamy nadzieję, że treści mówione i wyśpiewane wydadzą dobre owoce w naszym codziennym życiu, że będziemy przekazywać światu ogień miłosierdzia, że będziemy świadkami miłosierdzia!

s. Łucja

do góry


WYJAZD DO ZAKOPANEGO

Duszpasterstwo Osób Niesłyszących z par. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim zorganizowało wyjazd pielgrzymkowo-turystyczny do Zakopanego. Odbywał się on w dniach od 30 września do 2 października 2016 r. Tym razem, oprócz grupy Niesłyszących w wyjeździe wzięła udział grupa osób słyszących i w ten sposób wyjazd był okazją do integracji i wzajemnego poznania.

Najważniejszym punktem była oczywiście Msza święta. W sobotę 1 października uczestniczono w Eucharystii w Sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik na Olczy. Dzień ten był „wymarzony”, aby znaleźć się w tym właśnie miejscu, ponieważ rozpoczynał maryjny miesiąc październik, a także była to pierwsza sobota miesiąca. W niedzielę 2 października grupa pielgrzymowała na zakopiańskie Krzeptówki, do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

Każdego dnia wędrowano górskimi szlakami turystycznymi. Pierwszym punktem była Dolina Kościeliska, z przepięknym zakończeniem na Hali Ornak, a następnie przy pobliskim Stawie Smerczyńskim. Ostatnim punktem była wyprawa do Kuźnic, a stamtąd do kaplicy sióstr Albertynek oraz pustelni św. Brata Alberta Chmielowskiego. Finalnym miejscem była Polana Kalatówki, z której można było podziwiać przepiękną panoramę Tatr Zachodnich z Kasprowym Wierchem.

Cała grupa liczyła 16 osób, przewodniczył jej ks. Sylwester Utnik – duszpasterz Niesłyszących. Wszyscy wracali urzeczeni pięknem Bożego stworzenia, a także pogodą – był to ostatni tak ciepły weekend tej jesieni.

Katarzyna Misiura!

do góry

 


Wydawca:

Parafia św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim

Redaguje zespół:

Dyrektorzy Redakcji: ks. dr Jacek Staszak i ks. dr Jacek Beksiński

Redaktor techniczny: mgr inż. Michał Łukasz

Adres redakcji:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela

23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. 15 872 01 11

(C) 2001-2016