"RÓŻA W RODZINIE" NR 2 (148) 2017 - LIPIEC

Powrót do okładki RwR

 

W numerze 2 (148) 2017 między innymi:

Maturzyści na Jasnej Górze - s. Maksymilia

Taniec Uwielbienia - s. Maksymilia

Janowiacy mają wielkie serca... - s. Maksymilia

Eutrapelia 2017 - Elżbieta Tylus

Przypomnienie Orędzia Fatimskiego - s. Łucja

Pierwsze spotkanie z Jezusem Eucharystycznym – red.

Diecezjalna pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych - red.

Sympozjum w Turnie – red.

Spotkanie po latach - red.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - red.

Jubileuszowa Gala Eutrapelii - Elżbieta Tylus

Z kraju „Kwitnącej Wiśni” - s. Jordana

Był wśród nas - J. Łukasiewicz

Pożegnanie, powitanie… - red.

Pielgrzymka dzieci komunijnych z Janowskiej Kolegiaty -

Wycieczka do Szczawnicy - s. Łucja

 


PIERWSZE SPOTKANIE Z JEZUSEM EUCHARYSTYCZNYM

W 6 stycznia 2017 r. w Uroczystość Objawienia Pańskiego w Janowie Lubelskim miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Na janowski rynek do stajenki betlejemskiej przybyli trzej królowie ze swoimi orszakami z parafii św. Jana Chrzciciela i z parafii św. Jadwigi. W pochodzie Trzech Króli, oprócz parafian z kapłanami na czele, znaleźli się także kolędnicy misyjni. W okresie między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem kolędowali oni po domach i zbierali ofiary na misje. Grupa kolędników przygotowana przez s. Łucję Turos zaprezentowała część artystyczną, a następnie wszyscy zakolędowali Małemu Jezuskowi.

s. Maksymilia

do góry


JUBILEUSZOWA GALA EUTRAPELII

8 czerwca 2017 r. odbył się w Sandomierzu finał jubileuszowej XX edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej, na który przybyło wielu gości, przedstawicieli władz państwowych, delegacje młodzieży wraz z dyrekcją i nauczycielami z 53 szkół ponadgimnazjalnych z terenu diecezji sandomierskiej.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem pasterza diecezji bpa Krzysztofa Nitkiewicza. W homilii biskup ordynariusz skierował do zebranych słowa: „jeśli nasze serce należy do Boga, to kocha naprawdę, głosi miłość całym sobą, poszerzając horyzonty widzenia i działania. Gdy oddamy Bogu nasze serca, On nauczy nas kochać”.

Druga część spotkania odbyła się w Katolickim Domu Kultury. Podczas uroczystej gali z okazji XX edycji Eutrapelii, pani dyrektor Wiesława Dyjach odebrała dyplom dla LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza od Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury. Natomiast pani Elżbieta Tylus otrzymała od organizatorów statuetkę i okolicznościowy laur za motywowanie młodzieży i przygotowywanie programów artystycznych na rzecz Festiwalu przez dwie dekady. Zostały również wręczone nagrody dla szkoły za udział w tegorocznej edycji.

Spotkanie zakończyło się pięknym koncertem ewangelizacyjnym pt. „Idźcie i głoście – Jezus”.

Tekst: Elżbieta Tylus!

do góry


BYŁ WŚRÓD NAS

"W 1913 r. carscy okupanci otworzyli w Janowie Lubelskim męskie gimnazjum. Uczył się w nim m.in. 15-letni Stefan Grelewski z Dwikóz, późniejszy kapłan, którego Jan Paweł II w 1999 r. wyniósł na ołtarze. Stefan tylko rok uczył się w naszym mieście, ponieważ 1 sierpnia 1914 r. wybuchła wojna światowa, Austriacy wypchnęli Rosjan i zamknęli szkołę (ponownie powstała w 1917 r. już jako polskie Filologiczne Ośmioklasowe Gimnazjum Sejmiku Powiatowego). Stefan Grelewski kontynuował naukę w gimnazjum w Lubartowie i w seminarium duchownym w Sandomierzu.

W 1921 r. w katedrze sandomierskiej przyjął on święcenia kapłańskie. W latach 1922-1924 studiował w Strassburgu, otrzymując stopień doktora prawa kanonicznego. Potem wspierał chrześcijański ruch robotniczy na terenie diecezji sandomierskiej. Był prefektem szkół radomskich. Działał w „Caritas”, pisywał do pism katolickich. Założył i redagował pismo „Prawda Katolicka”. Pisał książki o wyznaniach religijnych na terenie Polski. Tłumaczył z języka niemieckiego książki religijne. W czasie wojny działał w tajnym nauczaniu. W 1940 r. został rektorem kościoła Św. Trójcy w Radomiu.

W 1941 r. został wraz z młodszym bratem Kazimierzem, też kapłanem, i ks. Józefem Sznuro oraz wieloma innymi radomskimi nauczycielami - aresztowany i torturowany w siedzibie Gestapo w Radomiu, a następnie przewieziony do obozu w Oświęcimiu i do Dachau. W Auschwitz miał numer obozowy 10444, w Dachau 25281. Wystarczyło parę tygodni niewolniczej pracy i już 9.05.1941 r. zmarł w szpitalu z głodu i wycieńczenia. Jego brat Kazimierz został powieszony niecałe pół roku później.

Został beatyfikowany w gronie 108 męczenników przez Jana Pawła II dnia 13.06.1999 roku.

Papież mówił wtedy: „[…] Raduj się, Polsko, z nowych błogosławionych […]. Spodobało się Bogu «wykazać przemożne bogactwo Jego łaski na przykładzie dobroci» twoich synów i córek w Chrystusie Jezusie». Oto «bogactwo Jego łaski», oto fundament naszej niewzruszonej ufności w zbawczą obecność Boga na drogach człowieka w trzecim tysiącleciu! Jemu niech będzie chwała na wieki wieków […]

J. Łukasiewicz

do góry


WYCIECZKA DO SZCZAWNICY

W dniach 8-10 maja 2017 r. dzieci należące do chórku „Promyki Maryi” i Rycerstwa Niepokalanej wzięły udział w wycieczce do Szczawnicy.

Wyjazd był bardzo udany, wszyscy uczestnicy cieszyli się z dobrej pogody i z piękna odwiedzanych miejsc.

W pierwszym dniu, po zakwaterowaniu u sióstr Opatrzności Bożej w Szczawnicy przy ul. Zdrojowej 7, odbył się wjazd kolejką linową na Palenicę, a potem udaliśmy się do pięknego Wąwozu Homole - jednej z największych przyrodniczych atrakcji Pienin. Wąwóz położony jest w Małych Pieninach na obszarze wsi Jaworki. Po wąskim dnie doliny płynie potok Kamionka. Podziwialiśmy jego niezwykłe i malownicze kaskady, wprawiały nas w zdumienie. Ściany skalne tego wąwozu sięgają 120 metrów. Wąwóz Homole zawiera liczne osobliwości zarówno przyrody żywej jak i nieożywionej, jego obszar został objęty ochroną.

Po obiadokolacji odbył się spacer promenadą szczawnicką nad Grajcarkiem. Dzień zakończyliśmy modlitwą wieczorną i Apelem Jasnogórskim.

9 maja 2017 r. po śniadaniu wyjechaliśmy autokarem do Sromowiec, by wziąć udział w spływie Dunajcem. Mimo zimna wszyscy byli zadowoleni, co chwila z łodzi rozlegał się głos śpiewanych piosenek. Flisacy zadawali dzieciom zagadki i opowiadali różne ciekawostki.

Po powrocie do Szczawnicy zwiedzaliśmy Muzeum Turystyki Górskiej, a następnie odbyliśmy spacer na Słowację. Po obiadokolacji uczestniczyliśmy w sposób czynny we Mszy św. w zabytkowym kościele w Szczawnicy, a po niej były gry i zabawy integracyjne na świeżym powietrzu. Drugi dzień również zakończyliśmy modlitwą wieczorną i Apelem Jasnogórskim.

10 maja 2017 r. weszliśmy na Bryjarkę i udaliśmy się ciuchcią z Placu Dietla m.in. do Wodospadu Zaskalnik i do Kaplicy Matki Bożej na Sewerynówce.

Po obiedzie wyjechaliśmy ze Szczawnicy do Janowa Lub.

Dziękujemy Bożej Opatrzności za ten wspaniały czas.

s. Łucja

do góry


Wydawca:

Parafia św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim

Redaguje zespół:

Dyrektorzy Redakcji: ks. dr Jacek Staszak i ks. dr Jacek Beksiński

Redaktor techniczny: mgr inż. Michał Łukasz

Adres redakcji:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela

23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. 15 872 01 11

(C) 2001-2017