"RÓŻA W RODZINIE" NR 3 (149) 2017 - GRUDZIEŃ

Powrót do okładki RwR

 

W numerze 3 (149) 2017 między innymi:

Dzień Męża i Żony - ks. Paweł Surowiec

Skauci Europy w Łążku - ks. Paweł Surowiec

Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej - ks. Paweł Surowiec

Rekolekcje w Janowie - redakcja

„Nieść światło Ewangelii” - Karolina Martyniuk

Pielgrzymowanie duchowe - redakcja

Wakacje z Bogiem - redakcja

Święto Wniebowzięcia NMP - redakcja

Wszelkich Łask i Błogosławieństwa Bożego... - redakcja

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - redakcja

XX Diecezjalne Spotkanie Młodych - s. Maksymilia

Tegoroczni maturzyści na Świętym Krzyżu... - s. Maksymilia

Medal dla Księdza Proboszcza... - s. Maksymilia

Marsz wszystkich świętych... - s. Maksymilia

Droga Krzyżowa na cmentarzu... - s. Maksymilia

Jerycho Różańcowe - s. Maksymilia

Inauguracja Eutrapelii - s. Maksymilia

Rocznica Odzyskania Niepodległości - s. Maksymilia

Takim być - D. Sz.

Wspomnienia wikarego - Ks. Piotr Panecki

Boże Narodzenie 2017 r. - Ks. Edward Walewander

100 lat minęło jak jeden dzień - s. Maksymilia

Ministrant też piłkę kopie - s. Maksymilia

 


DZIEŃ MĘŻA I ŻONY

Kolejny już raz w Janowskim Sanktuarium odbył się Dzień Męża i Żony. Został on zorganizowany dnia 13 lipca 2017 r. z inicjatywy Domowego Kościoła - rodzinnej gałęzi oazowego Ruchu "Światło-Życie". Mszy świętej, połączonej z konferencją wygłoszoną do małżonków, przewodniczył ks. proboszcz Jacek Staszak, który w wygłoszonym słowie podkreślił rolę wzajemnego zrozumienia, poświęcenia i oddania małżonków sobie na- wzajem. Licznie zgromadzone pary o różnym stażu pożycia - od kilkuletniego do Złotego Jubileuszu - wspólnie modliły się przed Chrystusem Eucharystycznym o głęboką miłość do Pana Boga oraz do siebie samych, prosząc o Boże błogosławieństwo na kolejne lata wspólnego życia małżeńskiego i rodzinnego. Na zakończenie uroczystości zostało udzielone każdej parze indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Dzień Męża i Żony organizowany jest rokrocznie w rocznicę zawarcia związku małżeńskiego przez rodziców świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. To oni wychowali pięć córek, z których każda wybrała drogę życia zakonnego. Tego dnia małżonkowie odnawiają swoje przyrzeczenia małżeńskie oraz poświęcają więcej uwagi swojemu związkowi. Zachęca się też do spędzenia tego wieczoru tylko we dwoje, aby powrócić do pierwotnego zaangażowania w budowanie wspólnego życia małżeńskiego.

ks. Paweł Surowiec

do góry


WSZELKICH ŁASK I BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO...

W Święto Wniebowzięcia NMP po uroczystej sumie obchodziliśmy imieniny księdza proboszcza, a właściwie to dwóch proboszczów: ks. Jacka Staszaka - proboszcza z kolegiaty janowskiej oraz proboszcza z parafii p.w. św. Jadwigi - ks. Jacka Beksińskiego. Po błogosławieństwie miały miejsce życzenia imieninowe. Rozpoczęły je dzieci wraz z chórkiem „Promyki Maryi”, które wraz z życzeniami przyniosły kwiaty, baloniki oraz piosenki. Potem wyrazy życzliwości i wdzięczności złożyli: młodzież z LSO, przedstawiciele różnych grup duszpasterskich działających w parafii: Wspólnoty dla Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Kręgu Biblijnego, Legionu Maryi i Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie. W imieniu uczniów, nauczycieli i pracowników janowskich szkół życzenia złożyła delegacja z dyrektorką Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza. Wiele osób składało życzenia indywidualnie.

Ksiądz Solenizant podziękował za złożone życzenia, obecność i modlitwę wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy św. Na zakończenie przygotował słodką niespodziankę dla dzieci i innych osób składających życzenia

Dzień Imienin to okazja do podziękowań i modlitwy. Dziękujmy Dobremu Bogu za Ks. Proboszcza, za kapłanów i za przygotowujących się do kapłaństwa i otaczajmy ich naszą wdzięcznością i modlitwą.

ma-wo

do góry


TEGOROCZNI MATURZYŚCI NA ŚWIĘTYM KRZYŻU...

22 września 2017 roku tegoroczni maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim udali się z pielgrzymką na Święty Krzyż. Niezbyt dobra pogoda uniemożliwiła przebycie pieszo trasy z Nowej Słupi do Sanktuarium Świętego Krzyża. W związku z tym podeszli na Święty Krzyż od drugiej, bardziej łagodnej strony. Podczas wędrówki wszyscy uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Rozważania poszczególnych stacji odczytywała młodzież. Następnie została odprawiona uroczysta Msza Święta, której oprawę muzyczną i liturgiczną przygotowali uczniowie liceum. Eucharystia została odprawiona w intencji zdania egzaminu maturalnego oraz o potrzebne łaski dla młodzieży i pracowników szkoły. Nad właściwym przebiegiem pielgrzymki czuwały Pani Elżbieta Tylus i s. Maksymilia Grzyśnik. Dziękujemy Wychowawcom, Nauczycielom i ks. diakonowi Grzegorzowi Wasągowi za obecność razem z młodzieżą podczas wyjazdu. Ufamy, że pobyt i modlitwa na Świętym Krzyżu zaowocuje w sercach młodych ludzi pogłębieniem wiary i umocnieniem ich przyjaźni z Bogiem.

s. Maksymilia

do góry


ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada to szczególny dzień dla każdego Polaka. Polska po 123 latach niewoli w roku 1918 odzyskała niepodległość. By upamiętnić to wydarzenie każdego roku w parafii św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim sprawowana jest uroczysta Msza święta w intencji ojczyzny. Tak było również i w tym roku. 11 listopada 2017 roku o godz. 9-tej w janowskiej kolegiacie pod przewodnictwem ks. Jacka Staszaka – kustosza sanktuarium – odprawiono uroczystą Eucharystię z udziałem władz samorządowych i licznie przybyłych mieszkańców miasta. Wieczorem tego dnia odbyła się Droga Krzyżowa ulicami Janowa z parafii św. Jadwigi do parafii św. Jana Chrzciciela. Modlono się w intencji ojczyzny, rządzących i polskich rodzin. Rozważania przygotował ks. Maciej Gubernat – wikariusz parafii św. Jadwigi w Janowie Lubelskim. Dziękujemy wszystkim za udział w Eucharystii i nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Niech owocem modlitwy będzie budowanie Polski solidarnej i sprawiedliwej. Oby miłość i pokój gościły w każdej polskiej rodzinie, wspólnocie i w każdym sercu.

s. Maksymilia

do góry


Wydawca:

Parafia św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim

Redaguje zespół:

Dyrektorzy Redakcji: ks. dr Jacek Staszak i ks. dr Jacek Beksiński

Redaktor techniczny: mgr inż. Michał Łukasz

Adres redakcji:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela

23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. 15 872 01 11

(C) 2001-2017