::  Kontakt: Naoisz do nas!  :: Co nowego ? :: Aktualności ::  Ogłoszenia  :: Wykaz stron :: 

 

 

 

 

 


Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela należy do Dekanatu Janów Lubelski  w Diecezji Sandomierskiej od 1992r. Jest jedną z dwóch parafii, które obejmują swoim zasięgiem miasto i okoliczne wioski. Parafia liczy około 8700 wiernych. W parafii pracę duszpasterską sprawuje proboszcz, ks. kan. dr Jacek Staszak, który jest jednocześnie kustoszem Sanktuarium Maryjnego i dziekanem Dekanatu Janowskiego oraz trzech wikariuszy i dwóch księży seniorów.


Proboszcz Parafii
i Kustosz Sanktuarium

ks. kan. dr Jacek
Bolesław Staszak

Urodzony 29 lipca 1950 r. w Biłgoraju. Liceum Ogólnokształcące ukończył w 1968 r. w Leżajsku. Po odbyciu studiów seminaryjnych w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie (1968-1974) dnia 10 czerwca 1974 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa P. Kałwy. Przedstawił pracę magisterską z teologii na KUL pt. „Organy pomocnicze w zarządzie majątkiem kościelnym w parafii na terenach polskich w ostatnim pięćdziesięcioleciu." Jako wikariusz pracował w Tyszowcach (1974-1976), Nałęczowie (1976-1982), Krasnymstawie (1982-1984), Soli (1984-1989). Proboszczem został w Godziszowie w 1989 r. następnie w Koprzywnicy. Od 1992 r. jest członkiem Rady Kapłańskiej, sędzią Sądu Biskupiego w Sandomierzu. Ukończył Podyplomowe Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii na KUL (1988-1991), napisał pracę nt.: „Psycho-fizjologiczne i pastoralne aspekty starzenia się i przejścia na emeryturę kapłanów". Odbywał również studia na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL zakończone w 1999 r. uzyskaniem doktoratu. Od 2000 r. był proboszczem w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Koprzywnicy. Ks. kan. dr Jacek Staszak jest pomocniczym wikariuszem sądowym w Sądzie Biskupim.

 


WIKARIUSZE:
- ks.  Grzegorz Polak - wikariusz

- ks.  Paweł Marek - wikariusz

- ks.  Paweł Surowiec - wikariusz

- ks.  kan.  Andrzej Świątek - dyrektor WTZ "Caritas"

- ks.  kan. Zygmunt Wnukowski - Dyrektor Teatru SD

PRAKTYKANT:

- diakon  Łukasz Chmiel


ks. inf. Edmund Markiewicz - senior. Urodzony w 1933 r. w Chełmie Lubelskim. Po odbyciu studiów seminaryjnych w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Piotra Kałwy w dniu 20 kwietnia 1958 r. Jako wikariusz pracował we Frampolu (1958 - 1960) i Zamościu, w parafii św. Tomasza Biskupa(1960 -1975). Proboszczem był we Frampolu (1975 -1977), Biłgoraju (1977 - 1986).

Został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiaty w Zamościu (1981), Kanonikiem gremialnym tej Kapituły (1983), kapelanem honorowym Jego Świątobliwości (1989), kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Opatowie (1992), prałatem Jego Świątobliwości (1995). 29 czerwca 2000 r. otrzymał godność Protonotariusza Apostolskiego - infułata.

Od 1986 do 2008 roku był proboszczem w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim oraz Kustoszem Sanktuarium Maryjnego. W kwietniu 2008 roku obchodził 50-lecie kapłaństwa. Od 13 lipca 2008 roku jest na emeryturze. Mieszka w dawnym klasztorze nad kancelarią parafialną i będzie pomagał oraz wspierał nowego księdza proboszcza. 


ks. Józef Kuśmierczyk - senior. Urodzony w Janowie Lubelskim 18 marca 1922 r. Po ukończeniu WSD w Lublinie w dniu 26 czerwca 1949 r, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa Z. Golińskiego. Jako wikariusz pracował w Grabowcu (1949 - 1951), Mełgwi (1951 - 1952), Szczebrzeszynie (1952 - 1953), Lublinie (1953 - 1954). Proboszczem był w Topóczy (1954 - 1961), Olchowcu (1961 - 1970), Trzeszczanach (1979 - 1984) i Branwi (1984 - 1997). Kanonik honorowy Kapituły Katedralnej w Zamościu. W 1993 r. został mianowany kanonikiem Kapituły Konkatedralnej w Stalowej Woli. W 1997 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w domu rodzinnym w Janowie Lubelskim.

 

 

 

 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. 15 87 20 111

(C) 2001-2016


Numer konta bankowego parafii:

Bank Pekao SA I Oddział w Janowie Lubelskim

ul. Wiejska 3, 23-300 Janów Lubelski

konto nr: 92 1240 2757 1111 0000 4006 6004