::  Kontakt: Napisz do nas! ::  Ogłoszenia  :: Wykaz stron :: 

 

 

 

 

powrótPowrót do strony głównej

 

WYRÓŻNIENIE DLA JANOWSKIEGO SANKTUARIUM

- Dla odnowienia więzi duchowych z Papieską Bazyliką Matki Bożej Większej zachodzi potrzeba nawiązania szczególnej więzi duchowej i imiennego wyróżnienia sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Łaskawej i Różańcowej w Janowie Lubelskim w Diecezji Sandomierskiej – napisał kardynał Stanisław Ryłko, Archiprezbiter Bazyliki Matki Bożej Większej.

Z inicjatywy bpa Krzysztofa Nitkiewicza została wystosowana prośba ks. Tomasza Lisa, proboszcza maryjnego sanktuarium w Janowie Lubelskim do ks. kard. Stanisława Ryłki, Archiprezbitera Papieskiej Bazyliki, aby włączył janowską świątynię „w duchową więź” z najstarszym kościołem poświęconym Najświętszej Bogurodzicy, Papieską Bazyliką Matki Bożej Większej w Rzymie. Do prośby biskupa i proboszcza została dołączona historia świątyni, łaskami słynącego obrazu i maryjnego kultu w Janowie Lubelskim. Kult ten związany jest z objawieniami maryjnymi jakie miały miejsce w 1645 r.

Dnia 16 grudnia ks. kard. Stanisław Ryłko jako Archiprezbiter Bazyliki Matki Bożej Większej podpisał dokument afiliacji, czyli nawiązania szczególnej więzi duchowej i imiennego wyróżnienia janowskiego sanktuarium nadając jej równocześnie przywilej odpustów przysługujących samej Bazylice Najświętszej Marii Panny.

- Wierni bowiem mają zwyczaj nawiedzać wspomnianą Świątynię i kierując się szczególną miłością oddają część Najświętszej Bogurodzicy Dziewicy, słusznie uważając, że ta pobożność rzeczywiście przyczynia się do poprawy życia duchowego i do wysiłku, by czynić postępy w cnotach, zwłaszcza w Wierze, Nadziei i Miłości wobec Boga i braci. Owoc daru odpustu zupełnego wymaga nadto wyzbycia się wszelkiego przywiązania do grzechu, a także intensywniejszego wzrostu pobożności w duszy. Aby wierni dobra te mogli rzeczywiście uzyskać, ci, którym powierzono troskę o to Sanktuarium, niech zatroszczą się aby odpowiednia ilość spowiedników była do dyspozycji wiernych – czytamy w specjalnym dekrecie.

Akt nadania odpustów potwierdziła Kuria Rzymska.

– Penitencjaria Apostolska na mocy specjalnych uprawnień udzielonych przez Jego Świątobliwość Ojca Świętego z wielką radością przyjęła przedstawione prośby i udziela możliwości uzyskania Odpustu zupełnego po wypełnieniu zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, Komunia święta i modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca świętego) dla wiernych szczerze żałujących za swoje grzechy, którzy będą uczestniczyć w jakichkolwiek świętych obrzędach, lub przynajmniej odmówią modlitwę pańską i wyznanie wiary w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Łaskawej Różańcowej:

- w święto tytularne Bazyliki Matki Bożej Większej (5 sierpnia);

- w święto tytularne tegoż Sanktuarium;

- w uroczystości Najświętszej Marii Panny;

- raz w roku w dniu dowolnie wybranym przez każdego z wiernych;

- ilekroć wierni odbędą do tego miejsca, kierując się pobożnością, zorganizowaną pielgrzymkę.

Niniejsze ma ważność na zawsze. Żadne prawa przeciwne nie mogą stać temu na przeszkodzie – czytamy w wydanym dokumencie.

Foto i tekst: arch. par.

 

  do góry

Dodano: 3 lutego 2021 r.

Zobacz w archiwum poprzednie wydarzenia

 

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. 15 872 01 11

© 2001-2021


Numer konta bankowego parafii:

Bank Pekao SA I Oddział w Janowie Lubelskim

ul. Wiejska 3, 23-300 Janów Lubelski

konto nr: 92 1240 2757 1111 0000 4006 6004