::  Kontakt: Napisz do nas! ::  Ogłoszenia  :: Wykaz stron :: 

 

 

 

 

powrótPowrót do strony głównej

 

KŁANIAM SIĘ TOBIE PRZEDWIECZNY BOŻE

Przez dobę w naszym sanktuarium przeżywaliśmy Parafialną Stację Kongresu Eucharystycznego. W procesji i adoracji eucharystycznej uczciliśmy Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

Dnia 2 maja o godz. 16.30 w miejscowości Biała Pierwsza rozpoczęła się procesja eucharystyczna inaugurująca Parafialną Stację Kongresu Eucharystycznego. Po przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do kościoła, odśpiewaliśmy Nieszpory o Najświętszym Sakramencie oraz powierzyliśmy ten czas Maryi w nabożeństwie majowym. Następnie sprawowana była Msza św. o Najświętszej Eucharystii w intencji parafian, której przewodniczył ks. Tomasz Lis, proboszcz. W homilii ks. Tomasz Kopeć mówił o znaczeniu Eucharystii jako źródle i szczycie życia chrześcijańskiego.

 - Dlatego mamy dzisiejszy dzień, dzisiejszą dobę, które mają zwrócić uwagę i pomóc nam się zatrzymać, byśmy w codzienności – tak bardzo zabieganej – umieli dostrzec ten fundament jakim dla chrześcijanina jest Eucharystia. I nigdy nie zaprzestali z tego źródła czerpać ani się nie zatrzymali w drodze na szczyt, jakim jest życie wieczne. Niech to nas przepełnia w tej Eucharystii. Niech to nas prowadzi, gdy będziemy towarzyszyć Jezusowi dzisiejszej nocy i wiedzie nas każdego dnia, bo na tym właśnie polega owa prawdziwa świętość życia, do której jesteśmy wezwani. Może więc warto dziś na nowo oddać się Jezusowi ukrytemu w tym białym chlebie. Oddać swoje troski, kłopoty, radości, powierzyć siebie, swoje rodziny, Temu który za nas umarł i zmartwychwstał, abyśmy my mieli życie wieczne – mówił kaznodzieja. Po wspólnej Eucharystii rozpoczęła się całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu.

Sław języku tajemnicę Ciała i Najdroższej Krwi
którą jako Łask Krynicę wylał w czasie ziemskich dni
Ten co Matkę miał Dziewicę Król narodów godzien czci.
Z Panny czystej narodzony posłan zbawić ludzki ród
gdy po świecie na wsze strony ziarno Słowa rzucił w lud
wtedy cudem niezgłębionym zamknął Swej pielgrzymki trud.
W noc ostatnią przy Wieczerzy z tymi których braćmi zwał
pełniąc wszystko jak należy czego przepis prawny chciał
Sam Dwunastu się powierzył i za pokarm z rąk Swych dał
Słowem więc Wcielone Słowo chleb zamienia w Ciało Swe
wino Krwią jest Chrystusową – darmo wzrok to widzieć chce
tylko wiara Bożą mowa pewność o tym w serca śle
Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz
niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas,
co dla zmysłów niepojęte niech dopełni wiara w nas
Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni
niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu, dzięki, czci
a równemu Im Duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen
.

św. Tomasz z Akwinu.

Tekst i foto arch. paraf.

 

  do góry

Dodano: 3 maja 2022 r.

 

Zobacz w archiwum poprzednie wydarzenia

 

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. 15 872 01 11

© 2001-2022


Numer konta bankowego parafii:

Bank Pekao SA I Oddział w Janowie Lubelskim

ul. Wiejska 3, 23-300 Janów Lubelski

konto nr: 92 1240 2757 1111 0000 4006 6004