::  Kontakt: Napisz do nas!  ::

 

 

 

 

 

 

Modlitwa do Matki Boskiej Janowskiej

Pani Łaskawa, Matko Boża Różańcowa,
usłysz głosy wszystkich dzieci i napełnij myśli człowiecze!
Pochyl się z miłością nad oddanym Ci ludem,
Umocnij naszą wiarę i nadzieję!
Ulecz nasze rany!
Zwyciężaj nasze słabości i nałogi!
Nie dopuść, by w głębi naszych dusz pozostała choćby kropla żalu
i nienawiści wobec braci.
Pociągnij do Swego Boskiego Syna również tych, którzy Go nie znają.
Prowadź nas ku wielkiemu wzajemnemu pojednaniu.
Spraw łaskawie, byśmy za Twoją przyczyną mogli zrozumieć i posiąść Prawdę,
która jedna wiedzie do wolności i szczęścia dzieci Bożych. Amen.

*****

Prayer to the Mother of God, Our Lady of Janow

The Most Gracious Mother, Our Lady of the Rosary,
Hear the voices of all the children and fill human minds!
Reach out with Your love to people devoted to You,
Strengthen our faith and hope!
Heal our wounds!
Triumph over our weaknesses and addictions!
Do not let that in the depths of our souls shall remain even a hint of regret
and hatred towards our brothers.
Attract to Your Divine Son also those who do not know him.
Lead us to the great mutual reconciliation.
Mercifully let that, through Your intercession, we may discover and understand the Truth,
which is the only way leading to freedom and happiness of us, the children of God. Amen.

do góry

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. 15 87 20 111

(C) 2001-2017