::  Kontakt: Napisz do nas! ::  Ogłoszenia  :: Wykaz stron :: 

 

 

 

 

Powrót Powrót do strony głównej

 

KONSERWACJA I RESTAURACJA ALEI NA CMENTARZU PARAFIALNYM
W JANOWIE LUBELSKIM

 

 

Zadanie pn. "Konserwacja i restauracja alei na cmentarzu parafialnym w Janowie Lubelskim" współfinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Edycja II


Całkowita wartość zadania: 500 000,00 zł


Wartość dofinansowania: 490 000,00 zł


Termin realizacji: 2024 r.


W ramach zadania będą wykonane roboty budowlane związane z remontem alei bocznych w starej części cmentarza rzymskokatolickiego przy ul. Bialskiej w Janowie Lubelskim. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem A/935.


Cele projektu: Głównym celem projektu jest poprawa warunków użytkowych komunikacji pieszej osób odwiedzających cmentarz parafialny w Janowie Lubelskim, a także poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej pozbawionej barier architektonicznych. Ponadto remont alejek przyczyni się do poprawy estetyki oraz ogólnego wizerunku cmentarza parafialnego miasta Janowa Lubelskiego.


Zakres prac obejmuje:

 • prace przygotowawcze i pomiarowe,
 • prace rozbiórkowe polegające na rozbiórce istniejącej nawierzchni betonowo - asfaltowej oraz krawężników i obrzeży betonowych,
 • przygotowanie podłoża pod warstwy podbudowy,
 • wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
 • wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm w obrzeżach betonowych.
 • Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy nr 1/2024 z dn. 21.02.2024 r. na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Powiatu Janowskiego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, pomiędzy Powiatem Janowskim a Beneficjentem dotacji - Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim.


   

  Podpisanie umowy na udzielenie dotacji celowej dla parafii pw. Św. Jana Chrzciciela

  w Janowie Lubelskim


   

     

     

   

   

   

   

   

   

   

  Źródło:

  https://powiatjanowski.pl/konserwacja-i-restauracja-alei-na-cmentarzu-parafialnym-w-janowie-lubelskim/

  do góry

  Dodano: 21 kwietnia 2024 r.

   

   

   

   

  Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
  23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. 15 872 01 11

  © 2001-2023


  Numer konta bankowego parafii:

  Bank Pekao SA I Oddział w Janowie Lubelskim

  ul. Wiejska 3, 23-300 Janów Lubelski

  konto nr: 92 1240 2757 1111 0000 4006 6004