::  Kontakt: Napisz do nas!  :: Co nowego ? :: Aktualności ::  Ogłoszenia  :: Wykaz stron :: 

 

 

 


 

OTOCZENIE ŚWIĄTYNI

powrót do świątyni

KLASZTOR

Klasztor przyległy do kościoła pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku i jest zabytkiem z okresu baroku. Wschodnią ścianę północnego skrzydła zdobi trójkątny szczyt wypełniony trzema wnękami i umieszczoną datą A.D. 1774r.Jego cztery parterowe i piętrowe skrzydła zawierają w sobie czworokątny, nieregularny dziedziniec. Ciągłe przebudowy i modernizacje wycisnęły swoje piętno w strukturze bryły. 

Zasadniczą modernizację przeprowadzono w latach 1910 – 1913, ostatnie zaś prace konserwatorskie wnętrza i elewacji przeprowadzono w latach 1957-1960. W tym czasie została wykonana restauracja krużganków i pomieszczeń mieszkalnych. Przeprowadzone prace zmieniły stary zaniedbany budynek, nie wpływając na pierwotną, zabytkową architekturę. 

We wnętrzu klasztoru najbardziej interesującymi obiektami jest 16 dużych półkolistych w kształcie XVIII-wiecznych obrazów malowanych na płótnie przez anonimowego autora przedstawiających sceny z historii zakonu dominikanów i życia św. Dominika i św. Jacka. Tu również znalazły swoje miejsce obrazy Drogi Krzyżowej pochodzące z I połowy XVIII w.

W krużgankach w części wschodniej znajduje się umieszczona przez dominikanów kaplica z ołtarzem Matki Boskiej odrestaurowana pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku. W części parterowej znajdują swoje pomieszczenie kancelaria parafialna, sklepik z dewocjonaliami i księgarnia oraz sale dla organizacji parafialnych. Na piętrze do roku 1995 znajdowała się plebania.

 DZWONNICA

Główne wejście do kościoła prowadzi przez XVIII-wieczną kwadratową w planie dzwonnicę wbudowaną w murowane ogrodzenie okalające teren kościoła. Dzwonnica mieściła niegdyś dwa dzwony, jeden mały, drugi duży odlany we wsi Kawęczyn. Opis tego wydarzenia znajduje się w archiwach. Przed odlaniem dzwonu wyszła z Janowa do wsi Kawęczyn procesja z chorągwiami i obrazami. W czasie odlewania dzwonu odmawiano różaniec, a wielu ludzi rzucało pieniądze miedziane i srebrne. Odlany duży dzwon miał dwa napisy: Najświętszej Maryi Panny oraz Jana Chrzciciela.

W latach 60-tych staraniem ówczesnego proboszcza ks. Franciszka Trochonowicza zastała wybudowana nowa dzwonnica z kamienia pińczowskiego. Dzwony uzyskały napęd elektryczny, a od kilku lat sterowane są elektronicznie.

KAPLICA ZJAWIENIA

W zachodniej części przykościelnego cmentarza, tuż za prezbiterium, stoi murowana, XVIII-wieczna kaplica – Zjawienie. Jej lokalizacja wskazuje prawdopodobne miejsce objawień Matki Bożej w XVII w. Wybudowana na planie prostokąta, z absydą w części ołtarzowej i kryptą w podziemiu, opięta zwielokrotnionymi pilastrami, które dźwigają szeroki pas belkowania. Nad wejściem umieszczony jest monogram Maryi i napis „Zjawienie 1645r.” W szczycie we wnęce znajduje się wizerunek Matki Bożej z Dziecięciem Jezus.

We wnętrzu znajduje się zabytkowa rzeźba Matki Boskiej za kratkami pochodzącymi z prezbiterium po ich demontażu podczas prac modernizacyjnych. W podziemiu znajduje się źródełko znane już w 1688 r., z którego podawana jest woda do dwóch czerpadeł znajdujących się obok kaplicy. Wodzie tej pobożni pielgrzymi przypisują cudowne lecznicze właściwości.

PLAC RÓŻAŃCOWY

Tuż za Kaplicą „Zjawienie” rozciąga się, urządzony współcześnie staraniem obecnego proboszcza ks. inf. Edmunda Markiewicza, imponujący Plac Różańcowy z 15 rzeźbami przedstawiającymi tajemnice różańcowe.

Na centralnym skwerze znajduje się wykonany z ozdobnych krzewów różaniec św. któremu daje początek krzyż wykonany z kwiatów na usypanym podniesieniu obłożonym głazami. Na placu różańcowym umieszczony został też pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II. Od strony północnej zamykają przestrzeń placu podcienia wykorzystywane jako miejsce ekspozycji wieńców dożynkowych oraz służące pielgrzymom jako miejsce schronienia.

Na wprost bramy od strony ul. Sukienniczej umieszczono rzeźbę przedstawiającą scenę objawienia się Matki Bożej Wojciechowi Boskiemu, bednarzowi z pobliskiej Rudy w 1645 r. 

DOM PARAFIALNY

Pobudowany na przełomie lat 80-90 ubiegłego wieku o ładnej, harmonizującej z zabytkowym otoczeniem architekturze. Budynek o kubaturze około 7 tys. m3 jest niezwykle funkcjonalnym obiektem. Skrzydło od ul. Szewskiej zajmują pomieszczenia służące stowarzyszeniom i organizacjom katolickim. Znajdują się tutaj między innymi sale dla redakcji gazety parafialnej „Róża w Rodzinie”, „Caritas” parafialnej, biblioteka parafialna i sala zwana „różańcową” z mini sceną. W podpiwniczeniu ma swoje miejsce zaplecze dla licznie przybywających pielgrzymów. Skrzydło wewnątrz posesji przeznaczone jest na plebanię.

 do góry

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. (0-15) 872-01 11

(C) 2001-2008