::  Kontakt: Naoisz do nas!  :: Co nowego ? :: Aktualności ::  Ogłoszenia  :: Wykaz stron :: 

 

 

 

 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY

powrót do wspólnot

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest organizacją, która przede wszystkim wychowuje swoich członków, podnosi ich rozwój duchowy, wypracowuje postawy moralne, zachowania kulturalne, nakłada zobowiązania i je egzekwuje. Nadto w sposób zorganizowany, stały i trwały może się podjąć określonych zadań czy też działań, tak w Kościele (parafii) jak i w świecie (w środowisku).

Organizacja jako ciało prawne posiada statut - gwarantuje stabilność trwania i działań, konsolidując wysiłki jednostkowe poszczególnych członków, potęguje ich moc i skuteczność działania.

Cele Stowarzyszenia

KSM w Polsce powołany został przede wszystkim, by przygotować katolicką młodzież do udziału w życiu publicznym - jest szkołą świadomego laikatu. Celem  Stowarzyszenia jest:

 • pogłębienie życia religijnego,

 • rozwój własnej osobowości,

 • poznanie doktryny i zasad życia społecznego w oparciu o Magisterium Kościoła i przygotowanie wżyciu publicznym;

 • szerzenie chrześcijańskich zasad etycznych i prowadzenie pracy wychowawczej, akcji charytatywnych i samopomocowych;

 • publiczne wyrażanie opinii w sprawach społecznych;

 • pielęgnowanie i propagowanie chrześcijańskiej kultury;

 • organizowanie wolnego czasu.

Formy  działania

 • organizowanie grup modlitewnych, rekolekcyjnych, pielgrzymkowych;

 • organizowanie grup dyskusyjnych pogłębiających wiarę i wiedzę o Bogu i Kościele;

 • studia nad Biblią;

 • działalność oświatowa i edukacyjna, np. kursy komputerowe, językowe; odczyty i dyskusje, np. na temat zdrowia, ekologii, życia rodzinnego itp.;

 • działalność społeczna, akcje charytatywne, opieka nad niepełnosprawnymi, pomoc w zakładaniu hospicjów;

 • współpraca z parafią, lokalnymi samorządami, młodzieżowymi ruchami w kraju i za granicą, organizacjami społecznymi, zawodowymi i kulturalnymi kierującymi się chrześcijańskim systemem wartości;

 •      zbieranie środków pieniężnych umożliwiających prowadzenie działalności.

Kto może zostać członkiem Stowarzyszenia?

Członkiem może zostać każdy katolik między czternastym a trzydziestym rokiem życia, pragnący pogłębić swe życie religijne i znaleźć miejsce dla swej aktywności dla dobra Kościoła Powszechnego i w Polsce.

Różnorodne formy działania Stowarzyszenia pozwolą każdemu znaleźć dla siebie miejsce. Można bowiem, w ramach Stowarzyszenia tworzyć grupy, które będą łączyły te same cele.

poprzednia

następna

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. (0-15) 872-01 11

(C) 2001-2004