::  Kontakt: Naoisz do nas!  :: Co nowego ? :: Aktualności ::  Ogłoszenia  :: Wykaz stron :: 

 

 

 

 

RUCH ŚWIATŁO ŻYCIE - OAZA

powrót do wspólnot

11 VI 1973 r. w Święto Maryi Matki Kościoła Ks. Kardynał Karol Wojtyła dokonał w Krościenku Aktu Oddania Ruchu Żywego Kościoła - Niepokalanej. Droga formacji oazowej jest od tamtego momentu ciągłym rozeznawaniem i poszukaniem dróg realizacji tego, co nazywamy charyzmatem Ruchu. Już w roku 1973 istotę charyzmatu określono jako "pedagogię Nowego Człowieka", której konsekwencją jest tworzenie małych wspólnot eklezjalnych oraz diakonii we wspólnotach lokalnych celem budowania Żywego Kościoła. Droga do dojrzałości chrześcijańskiej została ujęta w cztery zasadnicze tematy: Światło-Życie, Nowy Człowiek, Nowa Wspólnota, Nowa Kultura.
8 VI 1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział do oazowiczów na Błoniach Krakowskich: "Ruch Światło-Życie lub jak się dawniej mówiło - Oazy Żywego Kościoła, obchodzą 25-lecie swojego powstania. Wprawdzie początki jego, jak pamiętam, sięgają jeszcze dalej wstecz, do lat pięćdziesiątych, ale ostatnie ćwierćwiecze jest czasem jego regularnej pracy duszpasterskiej..." To wydarzenie inspiruje wiele wspólnot oazowych do "duchowego pielgrzymowania" do źródeł Ruchu, do jego centrum w Krościenku nad Dunajcem, do charyzmatu Założyciela, Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987). Dla dzieci i młodzieży nośnikiem charyzmatu Ruchu w parafii stają się animator (odpowiedzialny) i ks. moderator. Animatorzy i moderatorzy będący w jedności i modlitwie z ks. moderatorem archidiecezjalnym troszczą się o wzrost wiary swoich uczestników oraz pomagają im odkrywać własne powołanie, miejsce i diakonię w życiu Kościoła. Aby dzielić się z innymi, animatorzy winni sami "napełniać się" duchowo. Wszyscy czujemy jak tu i teraz "Nowa Wiosna Kościoła się rodzi..." (słowa piosenki oazowej). Na naszych oczach i w sercach spełnia się zapowiedź Papieża Jana XXIII o nowym Zesłaniu Ducha Św. na Kościół. Duch Święty przygotowuje nową wiosnę Ewangelii poprzez rodzące się wspólnoty. Dlatego głównym zadaniem Ruchu Światło-Życie jest kształtowanie małych wspólnot Kościoła, w których będzie można realizować istotne cele życia chrześcijańskiego poprzez martyrię, diakonię, liturgię i koinonię.

poprzednia

następna

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. (0-15) 872-01 11

(C) 2001-2004