::  Kontakt: Naoisz do nas!  :: Co nowego ? :: Aktualności ::  Ogłoszenia  :: Wykaz stron :: 

 

 

 

LEGION MARYI

powrót do wspólnot

Legion Maryi założony 70 lat temu w Irlandii przez sługę Bożego Francka Duffa jest organizacją ludzi świeckich, którzy pragną kształtować swe życie na wzór życia Najświętszej Maryi Panny. W swej pracy starają się być apostołami Jezusa Chrystusa przez świadectwo życia, pokorną służbę Kościołowi we wszelkich potrzebach, jakie wskaże im ich duszpasterz, jakie napotykają wśród swych współparafian. Przez modlitwę i poznawanie słowa Bożego starają się otworzyć swe serca i wyostrzyć spojrzenie, aby miłość do Chrystusa i Jego Matki Maryi zaowocowała w nich służbą drugiemu człowiekowi.

8 grudnia 2000r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny, Legion Maryi w Janowie Lubelskim świętował 5-lecie swego istnienia. Jest to zarazem 5-lecie działalności LM na terenie diecezji sandomierskiej, gdyż właśnie tu, pod troskliwym okiem Matki Bożej Łaskawej ukształtowało się pierwsze prezydium. Założycielami naszego Prezydium były legionistki z Kurii w Kraśniku. Dzięki ich ofiarnej pomocy i prowadzonej przez nie pracy formacyjnej oraz wsparciu duchowemu ks. Infułata Edmunda Markiewicza i opiekunowi ks. Bogusława Pituchy, dnia 27 grudnia 1995r., pierwsi członkowie Legionu Maryi w Janowie Lubelskim złożyli przyrzeczenie legionowe, zawierzając siebie Matce Bożej.

Obecnie Legion Maryi, pozostający pod duchową opieką ks. Stanisława Turka, składa się z 19-to osobowego Prezydium legionistów czynnych i 20-to osobowej grupy wspierającej, modlitewnej.

Dzięki łaskawej opiece Matki Najświętszej idea Legionu Maryi rozszerzyła się w diecezji sandomierskiej. Powstały nowe grupy w Tarnobrzegu, Modliborzycach, Wojciechowie, Wólce Ratajskiej, Branwi, Dzwoli, Kocudzy i Krzemieniu.

27 grudnia 2000r. została, za zgodą Komicjum w Lublinie, utworzona Kuria, która oddała się w opiekę MB Łaskawej przyjmując Jej wezwanie.

Pragniemy dalej pozostawać pod Jej opieką, prosić Ją o dalsze łaski, o prowadzenie nas na drodze ku zbawieniu, o otwieranie naszych oczu na potrzeby drugiego człowieka. O otwieranie naszego słuchu na głos Słowa Bożego i otwieranie naszych serc Jezusowi Chrystusowi, który jest obecny w każdym naszym bliźnim.

Spotkania członków Legionu odbywają się: w grupie czynnej – w każdy czwartek po Mszy św. wieczornej, a w grupie wspierającej w pierwszy wtorek miesiąca.

poprzednia

następna

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. (0-15) 872-01 11

(C) 2001-2004