::  Kontakt: Naoisz do nas!  :: Co nowego ? :: Aktualności ::  Ogłoszenia  :: Wykaz stron :: 

 

 

 

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA

powrót do wspólnot

Początki działalności Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w naszej parafii wiążą się z dniem 8 grudnia 1995 roku. W tym bowiem dniu grupa młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego dobrowolnie zadeklarowała swoją gotowość wstąpienia do Krucjaty.

Członkowie KWC podejmują całkowitą abstynencję, która wsparta modlitwami jest konkretną odpowiedzią na apel Jana Pawła II o odnowę moralną w naszej Ojczyźnie. Ojciec św. przemawiając do Polaków w dniu 23 października 1978r. między innymi powiedział: "Proszę, abyście przeciwdziałali wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu..."

   Tak więc KWC jest programem działania wyrastającym z chrześcijańskiego poczucia odpowiedzialności i zaangażowania oraz formą chrześcijańskiego świadectwa życia, działalności charytatywnej i apostolstwa.

   Zawołaniem krucjaty są słowa: "Nie lękajcie się". Przypominają one członkom KWC, iż głównym zadaniem jest wyzwolenie ludzi od lęku, który czyni człowieka zniewolonym. Lęk kryje za sobą poczucie winy - grzechu.

   Obecnie grupa KWC zrzesza 102 członków. Spotkania odbywają się na miarę możliwości w kilku grupach w terminach ustalanych według potrzeb.

poprzednia

następna

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. (0-15) 872-01 11

(C) 2001-2004