::  Kontakt: Napisz do nas!  :: Co nowego ? :: Aktualności ::  Ogłoszenia  :: Wykaz stron :: 

 

 

 

 


Rok 1995 był rokiem szczególnym dla Janowa. Był to rok jubileuszu 350-letniej obecności Maryi na ubogiej ziemi janowskiej i obfitował licznymi uroczystościami. Do uroczystości janowiacy przygotowywali się długo.  W roku Jubileuszu Janów przyjął wielu dostojnych gości, przybyłych z pokłonem do Matki Janowskiej.   

1 stycznia 1995 był pierwszym dniem tego tak ważnego roku dla Janowa. W dniu tym we wszystkich parafiach diecezji sandomierskiej został odczytany list pasterza diecezji, bpa W. Świerzawskiego o rozpoczęciu jubileuszu 350-lecia objawień w Janowie. Tego dnia wierni zebrali się o godz. 16:00 w Białej, na miejscu, gdzie dawniej był kościół parafialny. Stąd procesjonalnie przeszli do sanktuarium; w procesji wzięło udział kilka tysięcy ludzi. Każdy idący niósł zapaloną świecę, W drodze śpiewano różaniec z rozważaniem poszczególnych tajemnic. W kościele janowskim procesję przyjął ks. bp W. Świerzawski, ordynariusz diecezji. W otoczeniu około 20 księży celebrował mszę św. Dalszym przygotowaniem do głębokiego przeżycia uroczystości wrześniowych były misje jubileuszowe, głoszone przez OO. Redemptorystów. Trwały one od 29 kwietnia do 7 maja 1995 r. Parafianie bardzo licznie brali w nich udział.

5 maja misjonarze zorganizowali tzw. dzień krzyża. O godz. 19:00 po nabożeństwie wieczornym z sanktuarium wyruszyła procesja, w której mężczyźni janowscy nieśli duży krzyż, postawiony później na miejscu budowy nowego kościoła. Odprawiono uroczyste modlitwy, na zakończenie których ks. bp Marian Zimałek, sufragan sandomierski, poświęcił krzyż i plac budowy nowego kościoła.
Wielkim przeżyciem dla mieszkańców Janowa był dzień 14 maja. Był to dzień uroczystego rozpoczęcia Roku Jubileuszowego. Główna msza św. tego dnia była poprzedzona akademią maryjną, którą przygotowała młodzież janowska. O godz. 12:00 uroczystą sumę koncelebrowali: ks. abp B. Pylak z Lublina, ks. bp E. Frankowski z Sandomierza oraz ks. bp P. Bednarczyk z Tarnowa. Na uroczystości tego dnia przybyli także przedstawiciele kapituł: lubelskiej, chełmskiej, zamojskiej, sandomierskiej, opatowskiej i stalowowolskiej. Sumę zakończono procesją po Placu Różańcowym.

4 czerwca w Janowie obchodzony był jako Dzień Ludzi Ziemi Janowskiej. Ks. Markiewicz zaprosił na ten dzień wszystkich ludzi, którzy bądź pochodzili z Janowa, bądź też czuli się z nim związani. Do sanktuarium tego dnia przybyło wielu ludzi z całej Polski, a także wielu z zagranicy. W sobotę poprzedzającą uroczystości główne w sanktuarium o godz. 18:00 wierni uczestniczyli w Wieczerniku Maryjnym, który zakończono procesją na cmentarz.

Uroczystą sumę niedzielną, której przewodniczył ks. bp M. Zimałek z Sandomierza, celebrowało około 50 księży-janowiaków. Uroczystościom tego dnia towarzyszył Senat KUL z rektorem, ks. prof. St. Wielgusem na czele. Słowo do wiernych głosili: ks. prof. St. Wielgus oraz ks. prof. W. Słomka, który zaznaczył, iż religijność polska utożsamia się z religijnością maryjna. Sumę zakończyła procesja z kopią cudownego obrazu Matki Bożej.

 

 

 

  10-11 czerwca odbył się w Janowie Kongres Różańcowy. 10 czerwca członkowie kół różańcowych wysłuchali nauk w domu rekolekcyjnym, a później całą noc czuwali u tronu Maryi. O godz. 17:00 odbyła się konferencja inaugurująca Kongres; wykłady głosił o. Szymon dominikanin z Tarnobrzega, główny moderator Żywego Różańca. Głównym punktem Kongresu była suma w dniu 11 czerwca, w której uczestniczyły delegacje różańcowych z diecezji sandomierskiej (około 23). Celebransem mszy był bp J. Śrutwa, ordynariusz zamojski, który wygłosił homilię. Współcelebrowało około 20 kapłanów opiekujących się kołami Żywego Różańca. We mszy św. uczestniczyły także ss. dominikanki z Lublina wraz z matką przełożoną, s. Anną Farinaccio. Akcentem kończącym sumę była procesja końcowa. Wszystkich różańcowych na Kongres do Janowa zaprosił ks. bp W. Świerzawski specjalnym komunikatem.

20 czerwca u stóp Pani Janowskiej spotkali się prawnicy dekanatu janowskiego. 

24 czerwca, odpust św. Jana Chrzciciela, patrona kościoła janowskiego. Na ten dzień ks. E. Markiewicz zaprosił do Janowa wszystkich kapłanów, którzy kiedyś tu pracowali. Uroczystej sumie przewodniczył ks. bp Gerard Bernacki z Katowic.

26 czerwca w Janowie gościło radio "Maryja" z o. Janem Mikrutem. Transmisja z sanktuarium obejmowała:

- godz. 17:00 - spotkanie w świątyni, nauka pieśni o Najświętszej Maryi Pannie, przygotowanie do transmisji.

-        - godz. 18:00 - transmisja mszy św., której przewodniczył i homilię głosił ks. bp E. Frankowski. W homilii ks. bp położył nacisk na rolę Maryi w historii Polski. Oprawę muzyczną przygotowała młodzież janowska oraz chór męski "Gaudium" ze Stalowej Woli. We mszy św. uczestniczyło ponad 20 kapłanów.

- godz. 2100 - ks. bp E. Frankowski poprowadził Apel Jasnogórski. W słowie do wiernych rozważał zdanie: "Jestem - pamiętam - czuwam". Na zakończenie udzielił zebranym błogosławieństwa biskupiego.

- godz. 2130 - dzieci i młodzież z Janowa przedstawiły montaż słowno - muzyczny o objawieniach Matki Bożej, w którym przybliżyły słuchaczom historię sanktuarium i Janowa.

- godz. 22°° - radio "Maryja" transmitowało z Janowa ,rozmowy niedokończone". W studio obecni byli: ks. prof. M. Rusecki, ówczesny prodziekan Wydziału Teologii KUL, ks. prof. W. Prężyna, wykładowca Metropolitalnego Seminarium Duchownego z Lublina - rodacy janowscy, oraz ks. J. Turoń z Radomyśla i ks. E. Markiewicz - kustosz sanktuarium janowskiego. Temat spotkania brzmiał: " Objawienia Matki Bożej jako nadprzyrodzone spotkanie człowieka z Bogiem". Wykład wprowadzający wygłosił ks. prof. M. Rusecki, wyjaśniając w nim chrześcijańskie rozumienie cudu.

"Rozmowy niedokończone" zakończyły wizytę radia "Maryja" w Janowie.

29 czerwca 1995 r., w Janowie obchodzono uroczystość odpustową Apostołów Piotra i Pawła. Tego dnia uroczystą mszę celebrował ks. dr Cz. Morawski, rektor Seminarium Duchownego w Sandomierzu. 

16 lipca tegoż roku obchodzono Dzień Kobiet Diecezji Sandomierskiej. Uroczystą sumę tego dnia celebrowali ks. bp E. Materski, ordynariusz diecezji radomskiej, oraz ks. bp M. Zimałek, sufragan sandomierski. Msza św. była poprzedzona referatem, który do zebranych kobiet wygłosiła senator Alicja Grześkowiak. Temat referatu brzmiał: "Matka-dziecko".

Dzień 15 sierpnia 1995 r. był w Janowie Dniem Mężczyzn Diecezji Sandomierskiej.

 Główne uroczystości Roku Jubileuszowego 350-lecia objawień Matki Bożej odbyły się w dniach 8-10 września 1995 r.

8 września był, jak co roku dniem odpustu parafialnego. O godz. 11:00 bp sandomierski W. Świerzawski odebrał korowód dożynkowy. Przedstawiciele parafii diecezji sandomierskiej prezentowali swe parafie oraz składali u stóp Pani Janowskiej wieńce dożynkowe. O godz. 12:00 została odprawiona suma pontyfikalna, której przewodniczył ks. arcybp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce. Ks. arcybiskup wygłosił do wiernych homilię. O godz. 16:00 w muzeum janowskim została otwarta krajowa wystawa znaczka pocztowego o tematyce religijnej. 

Dzień 9 września był dniem młodzieży i starszych dzieci diecezji sandomierskiej. Tego dnia bp E. Frankowski, sufragan sandomierski, spotkał się w Janowie z młodzieżą i dziećmi zorganizowanymi w grupach religijno-społecznych w parafiach. 

10 września był dniem wyjątkowym dla Janowa. Tego dnia miasto gościło Jego Eminencję Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski. O godz. 12:00 Prymas odprawił mszę św. koncelebrowaną z księżmi biskupami i dziekanami diecezji sandomierskiej. Ks. Prymas w czasie mszy św. wygłosił homilię do zebranych wiernych o znaczeniu sanktuariów maryjnych. Po mszy ks. Prymas uroczyście poświęcił nowopowstałą placówkę Caritasu w Janowie. O potrzebie takiej placówki mówił ks. W. Łazewski, dyrektor krajowy Caritas .

8 grudnia 1995 r. był zakończeniem Roku Jubileuszowego w Janowie. 350 lat temu miało miejsce drugie objawienie się Matki Bożej W. Boskiemu. Dzień ten podkreślony został poświęceniem kamienia pamiątkowego na Rudzie, w miejscu objawień oraz uroczystą procesją ze świecami do kościoła o godz. 16:00.

Marzena M. Kaproń, "Ta jest wola Boża...",

Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2002, s. 70-74

 

do góry  

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. (0-15) 872-01 11

(C) 2001-2008