::  Kontakt: Napisz do nas!  :: Co nowego ? :: Aktualności ::  Ogłoszenia  :: Wykaz stron :: 

 

 

 

 


Odpust Matki Bożej Siewnej w 2005 r. w naszym Sanktuarium, przebiegał nie tylko pod znakiem dożynek, ale także okrągłej, 20 rocznicy koronacji Cudownego Obrazu. 
O przebiegu 6-dniowych uroczystości, wierni zostali poinformowani wcześniej za pomocą specjalnie przygotowanej ulotki z programem. Ks. Infułat zaprosił misjonarzy, OO. Redemptorystów, z posługą słowa.

Zaczęliśmy świętować w sobotę, 3. września, kiedy to na cmentarzu odmówiony został różaniec, a potem odprawiona Msza Św. w intencji wszystkich zmarłych w ciągu ostatniego 20-lecia.

W wigilię dnia Narodzenia Matki Bożej, tradycyjnie witaliśmy pielgrzymów. Najliczniejsza była grupa biłgorajska, do której po drodze przyłączali się pątnicy z Korytkowa, Frampola, Goraja, Dzwoli, Krzemienia. W ten sposób do Matki Łaskawej dotarła pielgrzymka licząca ponad tysiąc osób. Z hołdem do Pani Janowskiej przybyła także społeczność całej szkoły w Błażku – dyrekcja, nauczyciele i uczniowie.

Przed polowym ołtarzem na wieczornej Eucharystii zgromadził się wielotysięczny tłum, a nastrój był prawdziwie modlitewny i pielgrzymkowy. O godzinie 21-ej, odbył się Apel Jasnogórski i śpiewany różaniec. A potem była procesja z pięknie udekorowanym Obrazem Matki Bożej i ze świecami, przesuwająca się rozświetlonymi dróżkami Placu Maryjnego, ze śpiewem pieśni: „Ave, ave Maryja, o Janowska Panno Maryjo”, tysiące rozmodlonych serc i tysiące świec, robiły wrażenie procesji anielskiej sprzed 360 lat.

O północy była kolejna liturgia - Pasterka Maryjna, a po niej całonocne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem i Ukoronowanym Obrazem Matki Bożej, prowadzona przez miejscowych kleryków wraz z młodzieżą oazową i KSM-u oraz „Legion Maryi”, którego członkowie przez całą noc także służyli utrudzonym pielgrzymom, podając gorącą herbatę. Parafianie janowscy, otworzyli swe domy dla tych, którzy byli zmęczeni i chcieli odpocząć.

Centralne uroczystości odpustowe rozpoczęły się o godzinie 11-tej w czwartek, kiedy serdecznie powitano Pasterza diecezji ks. b-pa A. Dzięgę. Gospodarzami tegorocznych dożynek byli mieszkańcy Wólki Ratajskiej. Korowód z wieńcami dożynkowymi błogosławionymi przez ks. Biskupa, piękne śpiewy i wiersze ułożone na tę okazję, pełne miłości do ziemi, a także gorzkiej skargi na los współczesnego rolnika, występy orkiestry dętej – wypełniły czas do godziny 12-tej.

Uroczysta suma, celebrowana była przez ks. Ordynariusza Andrzeja wraz z b-pem Antonim z Mińska na Białorusi. Ten niezwykły Gość, w kazaniu mówił o problemach białoruskiego Kościoła, o rodzinie, patriotyzmie i czci do Matki Najświętszej .Wierni oklaskami kilkakrotnie wyrażali swoją sympatię i wdzięczność. Oprawę liturgiczną przygotowali i czynnie w niej uczestniczyli członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Rodzin.

W procesji z kopią Cudownego Obrazu i Różańcem, wyruszyli wraz z Księżmi Biskupami licznie przybyli kapłani i klerycy, ministranci, przedstawiciele wielu parafii, także z odległych dekanatów diecezji, niosący piękne wieńce dożynkowe, artystycznie wykonane ze zbóż, nasion i kwiatów. Uroczystości przy cudownej, ciepłej i słonecznej pogodzie (w odróżnieniu od tej sprzed 20-tu lat), zakończyło Błogosławieństwo Biskupów.

Następny dzień był dniem pokutnym, ale szczególnie ożywił wspomnienia wydarzeń z 1985 roku; tak jak wówczas, od Sanktuarium w kierunku Placu Koronacyjnego wyruszyła wielka procesja. Tym razem zamiast Obrazu, niesiono wielki, piękny, metalowy Krzyż z wizerunkiem Chrystusa Pana. Zamiast pieśni maryjnych – stacje Drogi Krzyżowej, a zamiast wichury i deszczu – piękna, ciepła i słoneczna pogoda. Rozważania głębokie w treści i nawiązujące do życia współczesnej rodziny, przygotował ks. Sławomir, a teksty czytane były przez młodzież KSM-u i dorosłych.

Na placu, gdzie niegdyś stał pierwszy, drewniany kościół bialski, na zielonym wysokim kopcu za pięknym ogrodzeniem, został ustawiony i poświęcony Krzyż przyniesiony w procesji.

Po przeciwnej stronie ulicy, na Placu Koronacyjnym, gdzie w 1939 roku został zbombardowany kościół parafialny, przy ołtarzu polowym była sprawowana Eucharystia dla wielotysięcznego tłumu. Koncelebrowali ją wszyscy miejscowi kapłani oraz przybyły z Ukrainy ks. dziekan Wł. Czajka – były wikariusz janowski. Liturgię uświetnił nauczycielski chór „Cantores Janoviensies” prezentujący stare i nowe pieśni poświęcone Janowskiej Pani.

Ten sobotni dzień był poświęcony dziękczynieniu za koronację Obrazu Matki Łaskawej i Jej Syna. Do południa w Sanktuarium panowała młodość, zlot dzieci Ziemi Janowskiej: modlitwa, śpiewy, konkursy i wielka radość.

W godzinach popołudniowych, na placu przykościelnym pojawili się kolejni niezwykli goście – blisko 100-osobowa grupa: soliści, chór i orkiestra „Victoria’ z Warszawy – Rembertowa, pod opieką prezesa, ks. prałata E. Żmijewskiego. Mieliśmy 3-krotną wspaniałą ucztę duchową, słuchając religijnych i patriotycznych pieśni. Piękne wykonanie i wzruszające teksty rozgrzewały serca bardzo licznie zgromadzonych wiernych, a owacjom nie było końca.

Warszawscy goście, śpiewem i pięknymi utworami muzycznymi włączyli się także w Ofiarę Mszy Św. sprawowaną przez kapłanów uczestniczących w organizowaniu Koronacji przed 20-tu laty: przewodniczył ks. arcybiskup Bolesław Pylak – promotor Koronacji, współcelebrowali ówcześni księża wikariusze, a obecnie dziekani: ks. Stanisław Michał Budzyński, (Grabowiec – diec. Zamojsko-Lubaczowska) i ks. Władysław Czajka (Równe, diec. Łuck-Ukraina) oraz ks. dr Stanisław Dubiel, który z ramienia Kurii nadzorował wówczas przygotowania do koronacji.

Po Apelu Jasnogórskim, który poprowadził O. Misjonarz, o godz. 21-ej minut 37, w godzinie odejścia Ojca Świętego Jana Pawła II, wiele osób przeszło pod pomnik, aby oddać hołd naszemu umiłowanemu Ojcu Św.

W niedzielę od rana towarzyszy słońce. Na Mszę Św. o godzinie 9-tej zgromadzili się urodzeni w ciągu 20-tu lat po Koronacji, zaś o 10-tej min. 30, przyszli małżonkowie zaślubieni w tymże czasie.

Pontyfikalna suma koncelebrowana przez księży biskupów: czcigodnego gościa – rodaka Ziemi Janowskiej, bpa płockiego Stanisława Wielgusa i Pasterza naszej diecezji ks. bpa Andrzeja Dzięgę oraz kapłanów z naszego i innych dekanatów, była zwieńczeniem uroczystości jubileuszowych. Główny celebrans bp Stanisław wygłosił wspaniałą homilię w duchu religijno – patriotycznym, podkreślając swój głęboki związek uczuciowy z Janowską Ziemią i Sanktuarium, a w nim z Panią Łaskawą i Różańcową. Mocno zabrzmiała z ust kaznodziei troska, a zarazem zachęta do rozważnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w wyborach parlamentarnych i prezydenckich, czekających nas w bieżącym roku, oraz ukształtowania i wpojenia przekonań o wspólnej odpowiedzialności każdego z nas za losy Ojczyzny.

Na zakończenie uroczystości, Pasterz diecezji zaintonował hymn dziękczynny „Te Deum”, a następnie odmówił modlitwę w intencji rodzin, całej diecezji, i wspólnie z Biskupem Wielgusem udzielili Pasterskiego Błogosławieństwa.

Procesja z Obrazem Matki Bożej oraz chorągwiami religijnymi i sztandarami straży pożarnej zakończyła kilkudniowe, wspaniałe uroczystości.

Przeżywając te głębokie w treści wydarzenia religijne, dziękujmy Panu Bogu za tak wielki Dar obecności Maryi na naszej Janowskiej Ziemi, za wszystkie Łaski otrzymane za Jej przyczyną, za całe Duchowieństwo, które jest wobec świata potężnym świadkiem prawdy, nadziei i miłości, za naszego umiłowanego Ojca Św. Jana Pawła II, za wszystkie Jego wielkie słowa wypowiedziane na naszej polskiej ziemi, prosząc, aby z nieba - z mocą jeszcze raz zawołał: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, Tej ziemi”.

Teresa D. i Barbara Z.
Foto: MW

do góry  

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. (0-15) 872-01 11

(C) 2001-2008 Webmaster