:: Kontakt: Napisz do nas ::  Co nowego ? :: Aktualizacja: 21 lipca 2024r. 20:00

"Ta jest wola Boża, ażeby się tu chwała Jego na tym miejscu i pamiątka moja odprawiała"


 

 Wspólnota Kręgu Biblijnego

Kliknij!  

Strona internetowa o historii Janowa

 

Oficjalna strona Janowa Lubelskiego

 

(C) 2001-2024

 

 

 

Dodano: 21 lipca 2024 r.

WIECZORY ORGANOWE "Wieczory muzyką malowane"


Kliknij!


Wieczory muzyką malowane
"Muzyka Bacha i Mendelssohna" pod takim tytułem odbywały się tegoroczne II Janowskie Wieczory Organowe w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i Różańcowej w Janowie Lubelskim.KONSERWACJA I RESTAURACJA ALEI NA CMENTARZU PARAFIALNYM W JANOWIE LUBELSKIM


Kliknij!


 


Głównym celem projektu jest poprawa warunków użytkowych komunikacji pieszej osób odwiedzających cmentarz parafialny w Janowie Lubelskim, a także poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej pozbawionej barier architektonicznych. Ponadto remont alejek przyczyni się do poprawy estetyki oraz ogólnego wizerunku cmentarza parafialnego miasta Janowa Lubelskiego...


Dodano: 21 kwietnia 2024 r.

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich bramy oraz głównej alei na cmentarzu parafialnym w Janowie Lubelskim  


Kliknij!


Dodano: 25 marca 2024 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym PZ/1/2024/TL: "Konserwacja i restauracja elewacji dzwonnicy - bramy wraz z ogrodzeniem"


Kliknij!


Link do artykułu:

"Konserwacja i restauracja elewacji dzwonnicy - bramy wraz z ogrodzeniem"
Biuletyn Informacji Publicznej | Urząd Miejski w Janowie Lubelskim


Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jan Chrzciciela w Janowie Lubelskim ul. Szewska 1, 23-300 Janów Lubelski informuje wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu zakupowym nr PZ/1/2024/TL z dnia 01.02.2024r. pod nazwą "Konserwacja i restauracja elewacji dzwonnicy - bramy wraz z ogrodzeniem" o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Kompleksowa Konserwacja Zabytków M. Filip, A. Filip s.c., ul. Strzyżówska 95, 35-505 Rzeszów na kwotę 504 158,77 zł. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Oferta złożona przez wykonawcę : Kompleksowa Konserwacja Zabytków M. Filip, A. Filip s.c., ul. Strzyżówska 95, 35-505 Rzeszów, spełnia warunki wymagane przez zamawiającego określone w postępowaniu zakupowym i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt VI.2.ppkt 1) do 4).


Dodano: 7 marca 2024 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym PZ/2/2024/TL: "Konserwacja i restauracja ogrodzenia zespołu poklasztornego dawnych Dominikanów obecnie kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim - kontynuacja"


Kliknij!


Link do artykułu:

"Konserwacja i restauracja ogrodzenia zespołu poklasztornego dawnych Dominikanów obecnie kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim - kontynuacja"
Biuletyn Informacji Publicznej | Urząd Miejski w Janowie Lubelskim


Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jan Chrzciciela w Janowie Lubelskim ul. Szewska 1, 23-300 Janów Lubelski informuje wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu zakupowym nr PZ/2/2024/TL z dnia 01.02.2024r. pod nazwą "Konserwacja i restauracja ogrodzenia zespołu poklasztornego dawnych Dominikanów obecnie kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim - kontynuacja". o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Kompleksowa Konserwacja Zabytków M. Filip, A. Filip s.c., ul. Strzyżówska 95, 35-505 Rzeszów na kwotę 498 454,26 zł. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Oferta złożona przez wykonawcę : Kompleksowa Konserwacja Zabytków M. Filip, A. Filip s.c., ul. Strzyżówska 95, 35-505 Rzeszów, spełnia warunki wymagane przez zamawiającego określone w postępowaniu zakupowym i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt VI.2.ppkt 1) do 4).


Dodano: 7 marca 2024 r.Dodano: 10 czerwca 2023 r.


ODNOWIONA KAPLICA OBJAWIENIA

Kliknij!

Zakończyły się prace konserwatorsko-restauratorskie przy kaplicy p.w. Objawienia Maryi. W tym roku gruntownym pracom konserwatorskim została poddana kaplica, która została wystawiona w miejscu objawień Maryi w Janowie Lubelskim w 1645 r. ...

Dodano: 7 grudnia 2023 r.


PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW ŁĄŻKAKliknij!

W niedzielę 8 października odbyła się uroczystość, która upamiętnia losy mieszkańców dwu miejscowości podczas II wojny światowej...

Dodano: 18 października 2023 r.


 DZIEŃ DZIECKA UTRACONEGO

Kliknij!

Modlitwa przy grobie na janowskim cmentarzu za dzieci utracone i w intencji rodziców pogrążonych w żałobie.

Dodano: 18 października 2023 r.


 GRUPA DUSZPASTERSTWA KOBIET

Kliknij!

25 września swoją działalność zainaugurowała grupa Duszpasterstwa Kobiet. Po Mszy św. w naszym Sanktuarium o godzinie 18.00, której liturgię przygotowały kobiety angażujące się w tworzącą się grupę, w sali Domu Parafialnego odbyło się pierwsze spotkanie…

Dodano: 3 października 2023 r.


BYĆ WZOREM DLA MĘŻCZYZN NA WZÓR ŚW. JÓZEFA

Kliknij!

Przedstawiciele naszej parafii uczestniczyli w III Diecezjalnej Pielgrzymce Mężczyzn do Sanktuarium św. Józefa w Nisku. Spotkanie w niżańskim sanktuarium rozpoczęła wspólna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem...

Dodano: 17 września 2023 r.


 DROGA KRZYŻOWA

PO KALWARII JANOWSKIEJ

Kliknij!

Kultywując kilkuletnią tradycję w święto Podwyższenia Krzyża Świętego z naszego sanktuarium wyruszyła Rowerowa Droga Krzyżowa, nawiedzając kapliczki ze stacjami pasyjnymi usytuowanymi wokół Janowa Lubelskiego, nawiedzając kapliczki ze stacjami pasyjnymi usytuowanymi wokół Janowa Lubelskiego...

Dodano: 15 września 2023 r.


 NASI LEGIONIŚCI NA JASNEJ GÓRZE

Kliknij!

W dniach 9-10 września Legion Maryi z całej Polski zebrał się u stóp Pani Jasnogórskiej, aby dziękować za otrzymane łaski i prosić o Jej dalszą opiekę. Z naszej parafii członkowie Legionu Maryi uczestniczyli w tym wydarzeniu...

Dodano:14 września 2023 r.


 KONCERT PIEŚNI MARYJNYCH I PATRIOTYCZNYCH

Kliknij!

Zakończeniem tegorocznych uroczystości odpustowych był wspaniały koncert w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Siedlec...

Dodano:11 września 2023 r.


 PRZYSZLI NA JANOWSKI ODPUST

Kliknij!

Ponad 500 pielgrzymów z Biłgoraja, Goraja, Frampola i innych parafii przybyło do janowskiego sanktuarium...

Dodano:13 września 2023 r.


 SPOTKANIE PO PIELGRZYMKOWE

Kliknij!

W niedzielę 3 września odbyło się spotkanie rodziny pielgrzymkowej, która miesiąc wcześniej wspólnie zdążała na Jasną Górę...

Dodano:13 września 2023 r.


 DZIEŃ SKUPIENIA WSPÓLNOT DLA DZIEŁA INTRONIZACJI

Kliknij!

W dniu 19 sierpnia 2023 roku w parafii Św. Jana Chrzciciela odbył się dzień skupienia Wspólnot dla Dzieła Intronizacji. Program dnia obejmował: konferencje prowadzone przez diecezjalną animatorkę z Tarnobrzegu p. Ewę Rokoszewską i o. Waldemara Sojkę CSsR.

Dodano:11 września 2023 r.


 U TRONU CZARNEJ MADONNY

Po raz 41. odbyła się Piesza Pielgrzymka Ziemi Janowskiej na Jasną Górę. Pielgrzymi przez 11 dni przemierzyli 330 km, by po trudach i dniach zmęczenia dotrzeć przed oblicze Królowej Polski...

Dodano:15 sierpnia 2023 r.


 PIELGRZYMKA KOBIET DO ŚW. ANNY

W BRANWI

Ponad 400 kobiet wędrowało pieszo z Janowa Lubelskiego do św. Anny w Branwi. Pielgrzymkę zorganizowano po raz pierwszy. Uczestniczki modliły się o umocnienie miłości i umiejętność przebaczenia w rodzinach....

Dodano:31 lipca 2023 r. OTWARTE SERCA PORTUGALCZYKÓW

Nasza młodzież szczęśliwie dotarła do Portugalii. Gościnnie przyjęli ich mieszkańcy parafii Ribeirao. Na powitanie zagrała orkiestra, wystrzeliły sztuczne ognie, były ciepłe słowa powitania...

Dodano:29 lipca 2023 r.


 RUSZYLI NA ŚDM

Czterdziestoosobowa grupa młodych z dwóch dekanatów: janowskiego i modliborskiego wyruszyła na Światowe Dni Młodzieży. Najpierw czas spędzą w gościnnej diecezji Braga, a potem spotkają się z papieżem Franciszkiem i młodymi z całego świata w Lizbonie...

Dodano:25 lipca 2023 r.


 GOTOWI NA ŚDM

Blisko 40 osób z okolic Janowa Lubelskiego wyjeżdża na Światowe Dni Młodych do Lizbony. Młodzi otrzymali już pakiety wyjazdowe i odliczają dni do wylotu...

Dodano:15 lipca 2023 r.


 KAPŁAŃSKI JUBILEUSZ PRZY JANOWSKIEJ MARYI

Mszę św. z okazji jubileuszu święceń kapłańskich w naszym sanktuarium sprawowali ks. Tomasz Wrona - kapelan janowskiego DPS oraz ks. Andrzej Iskra, posługujący w Szwajcarii...

Dodano:3 lipca 2023 r.


 BUKIET ŻYCZEŃ DLA KSIĘŻY WIKARIUSZY

W niedzielę 25 czerwca modliliśmy się w intencji ks. Piotra Niewrzałka i ks. Tomasza Kopcia, naszych wikariuszy, z okazji przypadających ich imienin...

Dodano:3 lipca 2023 r.


 JANOWSKIE WIECZORY ORGANOWE

Przez cztery niedziele czerwca w janowskim sanktuarium odbywała się pierwsza edycja festiwalu muzyki organowej. Tematem tegorocznych koncertów jest twórczość baroku i romantyzmu...

Dodano:3 lipca 2023 r.


 NOWI LEKTORZY DEKANATU JANÓW LUBELSKI

Ponad 20 lektorów otrzymało błogosławieństwo do czytanie Słowa Bożego podczas liturgii. Obrzęd błogosławieństwa odbył się w maryjnym sanktuarium...

Dodano:3 lipca 2023 r.


 U ŚWIĘTEGO ANTONIEGO NA KRUCZKU

Na wspólne wędrowanie do kapliczki św. Antoniego na uroczysku Kruczek z modlitwą wybrała się grupa parafian oraz gości...

Dodano:16 czerwca 2023 r.


 PIESZA PIELGRZYMKA NA ODPUST

ŚW. ANTONIEGO

Blisko 200 pątników wzięło udział w pieszej pielgrzymce z Janowa Lubelskiego do sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy...

Dodano:15 czerwca 2023 r.


 PAN IDZIE Z NIEBA

Tegoroczna uroczystość Bożego Ciała zgromadziła tłumy mieszkańców naszego miasta. Procesja eucharystyczna przeszła głównymi ulicami miasta...

Dodano:9 czerwca 2023 r.


MŁODZI PRZYJĘLI SAKRAMENT BIERZMOWANIA

W środę, 7 czerwca, 92 osoby z naszej parafii przyjęły z rąk bpa Edwarda Frankowskiego sakrament bierzmowania...

Dodano:9 czerwca 2023 r.


 PIELGRZYMKA DZIECI KOMUNIJNYCH

DO RADOMYŚLA NAD SANEM

Dziś nasze dzieci, które w niedzielę po raz pierwszy przyjęły Komunię świętą pielgrzymowały do maryjnego sanktuarium do Radomyśla nad Sanem...

Dodano:3 czerwca 2023 r.


 PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

21 maja dzieci z klasy III przyjęły po raz pierwszy Komunię świętą...

Dodano:2 czerwca 2023 r.


 

KONSERWACJA I RESTAURACJA ALEI NA CMENTARZU PARAFIALNYM W JANOWIE LUBELSKIM

21.04.2024r.

 

ODNOWIONA KAPLICA OBJAWIENIA

7.12.2023r.

 

U ŚWIĘTEGO ANTONIEGO NA KRUCZKU

15.06.2023r.


 

PIESZA PIELGRZYMKA NA ODPUST ŚW. ANTONIEGO

15.06.2023r.


 

PAN IDZIE Z NIEBA

9.06.2023r.


 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

9.06.2023r.


 

KOMUNIA ŚWIĘTA PIERWSZA

7.06.2023r.


 

PIELGRZYMKA DO RADOMYŚLA NAD SANEM

7.06.2023r.


 

DIECEZJALNA PIELGRZYMKA DZIECI KOMUNIJNYCH

7.06.2023r.


 

WSPÓLNOTOWA SIŁA MŁODYCH

7.06.2023r.


 

DOM HANDLOWY PRZECHODZI DO HISTORII

3.06.2023r.


 

PROMIENIEĆ MIŁOŚCIĄ DO CHRYSTUSA

13.05.2023r.


 

OTWARCIE SEZONU

11.03.2023r.


 

NOWI MINISTRANCI

11.05.2023r.


 

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

3.05.2023r.


 

CODZIENNIE GRAJĄ DLA MARYI

2.05.2023r.


 

W INTENCJI RODZIN DO ŚW. JÓZEFA

1.05.2023 r.


 

Archiwum
wydarzeń
parafialnych


 RÓŻA W RODZINIE

Kliknij i czytaj więcej...

 

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. 15 87 20 111

Kancelaria parafialna tel. kom. 884 733 594
Diecezja Sandomierska

(C) 2001-2024

*******

Numer konta bankowego parafii:

Bank Pekao SA I Oddział w Janowie Lubelskim

ul. Wiejska 3, 23-300 Janów Lubelski

konto nr: 92 1240 2757 1111 0000 4006 6004